Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    När måste boendeförälder informera umgängesförälder om flytt?

    Jag är ensam vårdnadshavare och barnet bor hos mig. Barnets pappa umgås med barnet när han vill på sånt sätt att kommer hem till oss ungefär var 10e dag.. Barnet är 5 månader. Han har genom sin advokat ansökt om att få delad vårdnad och umgängesrätt. Vi ska till familjerätten i första hand, dvs han har inte stämt mig ännu. Jag har nyss köpt en ny lägenhet och kommer flytta med barnet till grannliggande kommun, 18km från min nuvarande bostad.
    När behöver jag senast informera umgängesförälder om att vi flyttar?

    Rådgivarens svar

    2020-01-22

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Jag kommer att gå igenom relevanta lagregler som gäller här, svarar sedan på din fråga och avslutar med råd för hur du kan gå vidare.

    När måste man meddela den andra föräldern att man flyttar med barnet?

    Att vara vårdnadshavare handlar om att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken, FB). Har man gemensam vårdnad får en av föräldrarna ensam inte besluta om var barnet ska bo eftersom det ses som en så stor fråga, men är man ensam vårdnadshavare får man i och för sig besluta detta utan godkännande av den andra föräldern. 

    Barn ska ha rätt till umgänge med den förälder det inte sammanbor med och det ska ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller har kontakt på annat sätt (6 kap. 15 § FB). Utgångspunkten för umgänge är att i första hand tillgodose barnets behov, och bedömningen utgår från vad som är barnets bästa (6 kap. 2a § FB). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 2 st. FB). Den förälder som barnet bor med (boendeförälder) ska verka för att umgänge blir av och att vägra umgänge eller att på annat sätt förhindra det kan komma att betraktas som umgängessabotage, vilket i värsta fall kan leda till att man förlorar vårdnaden om det blir en vårdnadstvist.

    Om barnet står under vårdnad av en förälder och ska umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare ska vårdnadshavaren till den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det (6 kap. 15 § 4 st. FB). Upplysningarna bör gälla frågor som kan få en mera påtaglig effekt för umgänget, exempelvis att barnet ska flytta till en annan ort. Det finns i och för sig inga sanktioner mot den som inte uppfyller den här upplysningsskyldigheten. En ovilja lämna upplysningar, som är till för att främja umgänget, kan dock ses som att vårdnadshavaren mer allmänt inte försöker att främja kontakten mellan barnet och den andra föräldern, vilket eventuellt kan ses som ett tecken på att vårdnadssituationen bör omprövas. 

    När bör du berätta?

    Det finns inget "sista datum" när man måste berätta men i den här typen av fall kan det vara bra att berätta så snart som möjligt. Som boendeförälder ska du främja umgänget mellan pappan och barnet men även lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget, och var barnet ska bo brukar som sagt ses som en aspekt som man ska berätta för umgängesföräldern. 

    Sammanfattning och råd

    Det är förmodligen bäst att berätta så snart som möjligt att du kommer att flytta med barnet. Känner du att det blir svårt för dig att sköta det här med tanke på att han har advokat och du också skulle vilja anlita en egen jurist skulle jag rekommendera dig att kontakta Familjens Jurist som är väldigt kunniga i frågor som gäller just vårdnad, boende och umgänge och boka en tid

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du undrar över något annat kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden