Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    När kan man adoptera ett barn?

    Min man vill adoptera mina 2 barn. För 8 år sedan flydde jag från mitt ex. Han misshandlade mig under flera år, även framför barnen. Dom finns, han fick 6 månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning och barnen fick ett skadestånd eftersom de var vittnen till mycket. Barnen var 3 och 4 år gamla när vi flydde. Min man har funnits i deras liv i över 7 år. Barnen har inte träffat biologiska pappan på 7 år och då skötte han inte det bevakade umgänget och visade även många gånger positivt på drogtest. Jag har ensam vårdnad sedan 7 år. Barnen som nu är 11 och 12 år vill att min man ska adoptera dem. Ett av barnen mår även dåligt efter vad vi alla blivit utsatta för och önskar inget hellre än att slippa biologiska pappan på alla sätt. Kan min man adoptera barnen och kommer rätten ta hänsyn till hur barnens uppväxt med min man sett ut? Biologiska pappan kommer sätta emot bara för att bråka.
    Hur mycket lyssnar rätten på biologiska pappan?

    Rådgivarens svar

    2020-04-25

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Krav för att få adoptera ett barn

    Barnets bästa och lämplighetsprövning

    Frågor om adoption regleras i föräldrabalken. Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt (föräldrabalken 4 kap 1 §). Detta betyder att det beslut som barnet mår bäst av ska fattas. Vidare får ett barn adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (föräldrabalken 4 kap 2 § första stycket). Vid denna bedömning av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (föräldrabalken 4 kap 2 § andra stycket).

    Barnets vilja och samtycke

    Innan adoptionen ska barnet få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen (föräldrabalken 4 kap 3 § första stycket). Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (föräldrabalken 4 kap 3 § andra stycket). Den som har fyllt 12 år får dessutom adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen (föräldrabalken 4 kap 7 §).

    Den andre vårdnadshavarens samtycke

    Slutligen får ett barn inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (föräldrabalken 4 kap 8 §). Detta betyder att en adoption får ske utan den andre förälderns samtycke under förutsättning att denne förälder inte är vårdnadshavare.

    Avslutning

    Din man kommer kunna adoptera dina barn under förutsättning att detta anses vara det bästa för barnen. Rätten kommer ta hänsyn till barnens uppväxt samt deras relation till såväl den biologiska pappan som till din man. Biologiska pappans samtycke krävs inte eftersom han inte är vårdnadshavare.

    Jag kan inte säkert säga ifall din man kommer få adoptera dina barn, men utifrån de omständigheter jag känner till så ser era chanser goda ut, särskilt eftersom det verkar vara dina barns vilja. På domstolsverkets hemsida kan ni läsa mer om hur man ansöker om en adoption.

    Jag önskar er stort lycka till och hoppas ni känner att ni fick svar på era frågor. Har ni några fler funderingar är ni välkomna med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden