Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    När föräldrarna inte kan komma överens om barnets boende

    Vi har avtalat hos familjerätten om boende hos pappan, dvs dottern bor där och har umgänge med mig varannan helg. Jag vill nu ha växlevis boende, dvs att dottern bor hos mig lika mycket som hos pappan. Om pappan inte vill förändra detta, då behöver jag gå till tingsrätt? Vad är då mina chanser att få växelvis? Kommer man förorda familjerätt och samarbetssamtal i första hand?

    Rådgivarens svar

    2020-10-23

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

    Avtal hos familjerätten

    Ett avtal som ni tillsammans har upprättat hos familjerätten är juridiskt bindande och går att jämföra med en dom från en domstol. Om pappan går med på det är bästa lösningen att ni upprättar ett nytt avtal/uppdaterar det nuvarande hos familjerätten. För det fall pappan inte vill förändra boendesituationen så behöver du, precis som du antagit, stämma in i tingsrätt för att få till en förändring.

    Mål om boende i domstol

    När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet bo hos en av dem eller hos båda. Tingsrätten kan besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand eller om barnet ska bo växelvis. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Därutöver fästs stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention som nu också är svensk lag.

    När det gäller mål om vårdnad, boende eller umgänge så är tingsrättens utgångspunkt att det bästa är om föräldrarna kan komma överens. En huvudförhandling föregås av en eller flera muntliga förberedelser och i dessa möten brukar domaren se om det går att nå en samförståndslösning. Samarbetssamtal kan också bli aktuellt.

    Vad gäller i din situation?

    Om pappan inte går med på att förändra boendesituationen så kan du ta det vidare till domstol. På domstolsverkets hemsida kan du läsa mer om hur det går till (där finns också den blankett du kan använda för att ansöka om stämning). Jag kan tyvärr inte uttala mig om hur stor chansen är att du skulle få rätt i tingsrätten, d.v.s. att rätten skulle döma till växelvis boende. Det är beroende av flera faktorer, som t. ex. hur gammalt barnet är, hur era personliga förhållanden ser ut och hur er anknytning till barnet ser ut. Generellt sett anses växelvis boende vara lämpligt, åtminstone för lite äldre barn. Det är dock som sagt helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

    Rekommendation

    Om du funderar på att ansöka om stämning hos tingsrätten så råder jag dig att ta hjälp av en jurist. Hos oss på Familjens Jurist arbetar många jurister som är specialiserad på just familje- och barnrätt och via denna länk kan du boka ett första möte med en av dem. På Familjens Jurists hemsida kan du även läsa mer om vårdnad, boende och umgänge.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden