Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    När får en förälder ta del av rapporter från socialtjänsten?

    Hej!
    Jag har skiljt mig och träffat en ny kvinna som har 3 barn.
    Jag har själv 3 barn varav en dotter till mig bor varannan vecka hos mig och min sambo.
    Nu har skolsköterskan lämnat in en orosanmälan då dottern varit ledsen och har det jobbigt.
    Min fråga handlar mer om själva utredningen efter och vad som händer då.
    Jag antar att det skrivs en rapport efter en utredning och det är där jag har min kärnfråga.
    Vad gäller med rapporten och vem får ta del av den?
    Min sambo vill inte, av naturliga själ att min exfrun ska kunna ta del i rapporten om det står saker om hennes barn. Anmälningen handlar inte om att min dotter far illa av sambons barn utan mer att det är mer "högljutt" och "hårdare jargong" än vad hon tidigare varit van. Så kan det nog bli när det är tre grabbar som växer upp och som även dom gör stora förändringar i sitt liv.
    Det hela handlar egentligen om att min 11-åriga dotter är ledsen för att jag flyttat och träffat nån annan än sin mamma, rädd att hon skall ta mig från henne liksom.
    Kan min exfru begära ut hela rapporten med sambons barns personnummer och det som ev skrivs om dom?
    Min sambo vill inte under några som helst omständigheter att mitt ex skall kunna använda barnens uppgifter mot henne.
    Mitt ex har redan vänt en av mina döttrar mot mig med lögner och förtal vilket är tragiskt, nu vill vi inte att andra barn skall komma i kläm.
    Tacksam för snabbt svar.

    Rådgivarens svar

    2019-03-13

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag gå igenom några sekretessregler och slutligen sammanfatta er situation.

     

    Sekretess generellt

    Huvudregeln i Sverige är att alla uppgifter hos myndigheter och kommuner är offentliga (tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §). Det är dock ofta som uppgifter omfattas av sekretess, avgörande är vilken typ av uppgift det rör sig om. Uppgift om någons hälsa eller sexualliv omfattas av sekretess om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer lida betydande men om uppgiften röjs (offentlighets- och sekretesslagen, OSL, 21 kap 1 §). Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (OSL 26 kap 1 §).

    Det beror alltså på vilken uppgift det rör sig om, och ibland om vem som begär ut dem, ifall uppgiften omfattas av sekretess eller inte.

     

    Sekretess vårdnadshavare

    Vad gäller just relationen mellan barn och vårdnadshavare är huvudregeln att om sekretess gäller enligt OSL så gäller den även mot vårdnadshavaren (OSL 12 kap 3 §). Det finns dock viss information en vårdnadshavare har rätt att ta del av, t ex om det behövs för att vårdnadshavaren ska kunna besluta i frågor om barnet (t ex i vissa sjukvårdsfrågor). Även om vårdnadshavaren har rätt att besluta i en fråga och därmed behöver information, får information inte lämnas om barnet riskerar lida betydande men som följd. Med betydande men avses bl a att barnet riskerar skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas.

     

    Sammanfattning 

    Sammanfattningsvis omfattas de flesta uppgifterna av sekretess och kan enbart lämnas ut om det står klart att ingen lider men. Om ditt ex är vårdnadshavare till er dotter kan hon sannolikt begära ut uppgifterna så länge barnet inte riskerar lida betydande men. Det är alltså (oftast) enklare för en vårdnadshavare att få ut information om sina barn än för någon utomstående att få detsamma. 

    Rapporter osv ska inte alltid lämnas ut i sin helhet. Om det finns andra uppgifter i rapporten som ditt ex inte har rätt att ta del av (uppgifter om din sambos barn) ska dessa maskeras före utlämning. Det är omöjligt att veta på förhand om hon kommer få ta del av uppgifterna eftersom en prövning görs i det enskilda fallet mot de faktiska uppgifterna. Om ditt ex efterfrågar en utredning i sin helhet ska en så kallad sekretessprövning/menprövning göras där det 1) ska kollas om uppgifterna omfattas av sekretess och 2) om det föreligger risk för men.

     

    Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar. 

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden