Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    När en dom om umgänge inte följs

    Om man har en umgängesdom som i domen ger umgängesförälder rätt till umgänge med barnet varannan onsdag till måndag, kan ensam vårdnadshavare då förbjuda umgängesföräldern att hämta barnet när den slutar skolan varannan torsdag och fredag, när umgängesförälder har umgänge enligt dom? Rektorn på skolan hävdar att de inte kan låta mig som umgängesförälder hämta barnet om ensam vårdnadshavare motsätter sig det. Kan det stämma? Är inte umgängesdomen överordnad ensam vårdnadshavares vilja och krav i detta? Känns ju meningslöst att gå till rätten och få en umgängesdom, om ensam vårdnadshavare sen kan stoppa umgänget i alla fall. Det står inget i domen om hur umgänget ska ske förrutom att det är från onsdag till och med måndag varannan vecka. Kan ensam vårdnadshavare (om det inte står något om saken i domen) själv bestämma om jag överhuvudtaget får hämta mitt barn eller inte mina umgängesdagar? Det borde väl räknas som umgängessabotage, eller? Skolverket sa att det inte fanns någon regel om att jag som umgängesförälder inte skulle få hämta mitt barn på skolan mina umgängesdagar. De sa också att det inte fanns någon regel som säger att ensam vårdnadshavare kan begära att skolpersonalen vägrar att låta mig hämta mitt barn mina umgängesdagar. Betyder detta att jag inte kan bli hindrad från att hämta mitt barn när barnet slutar skolan, på mina umgöngesdagar? 

    Rådgivarens svar

    2018-11-21

    Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer jag att redogöra för din situation samt framföra förslag på hur du kan ta ditt ärende vidare.

    Regler om vårdnad och umgänge finns i föräldrabalken. Huvudregeln är att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldern som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Det är i första hand domstolen som ska se till att frågor om vårdnad och umgänge ska bli utredda.

    När domstolen har utfärdat en dom måste den följas. Föräldrarna sinsemellan får komma överens om annat i efterhand, men då måste båda föräldrarna gå med på det. Om en av föräldrarna inte följer domen, är det möjligt att ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Det är däremot att anse som en sista utväg, eftersom processer i domstol kan leda till stora kostnader. I första hand är det därför bra att försöka kommunicera med den förälder som inte följer domen och försöka lösa det utan domstolens hjälp.

    I ditt fall är det med andra ord inte tillåtet att den ensamma vårdnadshavaren förbjuder dig umgänge med ert gemensamma barn under de tillfällen som du enligt domen har rätt till umgänge. Du bör främst kommunicera med den andre föräldern och försöka komma fram till en lösning, men om det inte är möjligt kan du vända dig till tingsrätten för en verkställighet av domen, vilket innebär att tingsrätten fastställer det faktum att du har rätt till umgänge.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor angående ditt ärende eller om du exempelvis behöver hjälp med att komma fram till en lösning, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden