Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Möjligheter till vuxenadoption

    Hej!

    Vi vill adoptera vår systerson som är 21 år gammal nu.Hans pappa dog när han var tre år gammal. Han bodde tillsammans med sin mamma, mormor och moster (min fru). Jag har gift med min fru när vår systerson fyller 8 år. Sen flyttade vi (Jag, min fru och hennes mamma) till Stockholm och han stannade bo med sin mamma. Då hade han 11 år gammal. Vi hade kontakt flera gånger per dag via Skype och de har kommit till oss på alla långa ledigheter inklusive sportlov och sommarlov. När han fyllde 16 flyttade han till oss och strax efter det har han avbrutit kontakt med sin mamma.Han har hälsoproblem och gav oss fullmakt för att vi ska kunna hjälpa honom officiellt.

    Han är uppvuxen nära oss hela tiden och senaste fyra år bor han med oss. Vi älskar honom som vår son och har deltagit i hans uppväxt innan och efter han flyttade till oss.

    Han har sitt efternamn från sin biologiska pappa som tyvärr inte lever längre. Vi ställer inga krav på att han byter sitt efternamn. Det får han välja själv. Han har svenskt medborgarskap.

    Han vill också att vi ska adoptera honom.

    Vi vet att vi måste informera hans mamma om detta. Tidigare ville han inte att hans mamma ska få någon information om honom och det gjorde så att han inte ville att vi ska söka om adoptionen tidigare.

    Hans mamma kommer kanske bli emot vår vilja om adoptionen.
    1. Vilka chanser att lyckas har vi?
    2. Kan hans mamma påverka på beslutet av domstolen?

    Rådgivarens svar

    2019-06-15

    Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en allmän redogörelse för vad som gäller vid adoption av vuxen, samt en redogörelse för hur det ser ut i ert fall.

    Allmän redogörelse
    Regler om adoption finns i föräldrabalken. Eftersom din frus systerson numera är över 18 år ska reglerna om vuxenadoption tillämpas i ert fall. Den som har fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. För att det ska finnas särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet, räcker det inte att den sökanden och den som sökanden vill adoptera är nära släktingar eller har en god och nära relation. Det relevanta är istället att det genom adoptionen klart ska framgå att det föreligger ett sådant personligt förhållande av samma slag som mellan barn och föräldrar. Adoptionen ska alltså avse att bekräfta ett förhållande av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan barn och föräldrar. Vid bedömningen av om särskild anledning till adoption finns ska även särskilt beaktas om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera. Så kan vara fallet om sökanden är en styvförälder eller tidigare familjehemsförälder.

    Det krävs även att adoptionen är lämplig. Sökandens personliga egenskaper, lämplighet i övrigt, och behovet av adoption ska vid lämplighetsprövningen bland annat beaktas. Hänsyn ska även tas till inställningen hos föräldern till den som sökanden vill adoptera. Åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera ska även beaktas, även om detta inte har lika stor betydelse som vid adoption av barn.

    I ditt fall
    Det är således en bedömningsfråga huruvida adoptionen i ert fall kommer att gå igenom. Din frus systers inställning till adoptionen ska beaktas vid bedömningen, men även andra faktorer spelar in. Avgörande faktorer är som sagt om ni uppfostrat honom, om er relation är att likna med en föräldrar och barn relation, samt lämpligheten i övrigt. Att din frus syskonbarn har bott hos er under fyra år, att ni tidigare har haft en väldigt god kontakt med honom, och att ni aktivt deltagit i hans uppväxt och uppfostran är omständigheter som talar för att adoptionen kommer gå igenom. Att syskonbarnet själv vill att ni ska adoptera honom har även det stor betydelse. Däremot är det tyvärr svårt att ge något klart svar på hur stora era chanser är, men de ovan angivna omständigheterna talar i alla fall för framgång vid eventuell adoption. Att ha i åtanke är dock att det inte är tillräckligt med att ni är nära släktingar eller i övrigt har en god relation. Typexempel på när vuxenadoption accepteras är när sökanden är styvförälder eller tidigare har varit familjehemsförälder, vilket inte heller är fallet hos er.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på dina frågor! Känner ni att ni behöver ytterligare hjälp i ärendet eller hjälp i adoptionsprocessen är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister. Länk till bokningen finns här.

    Vänliga hälsningar,

    Elin Olsten

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden