Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Möjligheter till umgänge med barn

    Hejsan. Min exfru tillåter inte mig att träffa min son sedan ca 3 månader tillbaka. Detta pga återfall i missbruk från min sida. Jag slutade droga för ca 2 månader sedan och har lämnat urinprover hela tiden som bevis på detta. Jag har kontaktat familjerätten och efter de haft kontakt med mitt ex har de nu erbjudit mig umgänge tillsammans med 2 anställda från socialtjänsten. Detta umgänget består av 2 timmar varannan vecka i ett litet rum på socialkontoret. Detta trots att vi har växelvis vårdnad/ delad vårdnad. Ändå får jag inte träffa min son mer än dessa 4 timmarna i månaden. De har utformat en plan som sträcker sig fram till oktober och det är 2 timmar varannan vecka som gäller.
    Jag känner mig inte nöjd med detta utan jag vill börja ha min son som tidigare: hälften av tiden alltså. Men kan ju inte bara ta med honom hem eftersom mitt ex inte tillåter detta. Men på pappret har vi växelvis vårdnad.
    Har jag något val i detta annat än att gå med på dessa 2 timmarna bara fortsättningsvis? Kan jag göra något för att få ha honom mer tid? Gå upp i rätten eller nått? Måste jag kontakta en jurist då? (Har ju inte så mycket pengar som det kostar: ca 2000 i timmen)

    Rådgivarens svar

    2020-07-29

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Utökad umgängesrätt

    Jag har uppfattat det som att det finns ett umgängesavtal mellan dig och din exfru. Regler om umgängesrätt hittas i föräldrabalken (FB). För alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap. 2 a §). Det finns ingen fast definition på vad som utgör barnets bästa, utan detta avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och så långt som möjligt ska långsiktiga och kortsiktiga effekter beaktas.

    Barn har rätt till umgänge med förälder som de inte bor tillsammans med (FB 6 kap. 15 §). Umgängesrätten är alltså främst till för barnet och inte föräldrarna. Barnet har ingen plikt att umgås med förälder och det finns inte heller någon rätt för föräldern att umgås med barnet. På talan av förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern (FB 6 kap. 15 a §). En förälder kan alltså vända sig till domstol för att få utökat umgänge med barnet. Vid en sådan prövning kommer domstolen att beakta vad som utgör barnets bästa i frågan. Eftersom ni träffat en överenskommelse om umgänget, går detta också att ändra. Förutsättningen för detta är dock att ni båda kommer överens.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis finns det möjlighet för att dig att få utökat umgänge med din son. Du kan antingen försöka få till en ändring av den nuvarande överenskommelsen eller vända dig till domstol för detta. Om domstol prövar frågan finns det dock inga garantier på att du får utökat umgänge. Prövas det i domstol kan det vara bra att kontakta jurist.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar kring frågor om umgängesrätt så kan du vända dig till Familjens Jurist för mer hjälp.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden