Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Möjlighet till ensam vårdnad

    Hej!
    Efter skilsmässa fungerar inte samarbetet med min exmake angående vår 2-åriga dotter. Vi har bestämt om varannan vecka, men på hans vecka är han ofta bortrest och barnet är hos hans mamma. Jag har bett om att få ha henne då men får inte det. Då jag försöker kommunicera om barnets behov och annat får jag bara ovett och elakheter till svar om att jag är en dålig mamma. Jag har försökt ha samarbetssamtal men han vägrar. Hur kan jag gå vidare och vad är chanserna för att få ensam vårdnad?

    Rådgivarens svar

    2020-02-05

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Barnets bästa är avgörande i alla frågor om barnet
    Avgörande för alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska hänsyn tas till risken för att barnet på något sätt far illa samt barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Beroende på barnets ålder och mognad ska hänsyn även tas till barnets egna vilja (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

    Möjlighet till ensam vårdnad
    Utgångspunkten är att det bästa alternativet för barnet är att ha två vårdnadshavare, om inte den särskilda situationen talar för något annat. Gemensam vårdnad om barn kräver en god samarbetsförmåga mellan vårdnadshavarna, eftersom båda måste vara överens gällande beslut om barnets angelägenheter. En god samarbetsförmåga innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning i alla frågor, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet.

    Ni kan på egen hand avtala om att någon av er ska få ensam vårdnad, ifall ni kan komma överens om det. För att ett sådant avtal ska vara giltigt, krävs det att det är skriftligt samt godkänt av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).

    Ett annat alternativ är att vända sig till domstol för att få ett avgörande i frågan. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna, ska domstolen ta särskild hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § föräldrabalken).

    Rekommendation
    Vad är egentligen det bästa alternativet för för barnen? Vid en skilsmässa kan det ibland vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller frågor som rör barnen. I första hand bör du återigen försöka ordna ett möte med Familjerätten i er kommun, där ni kan få hjälp med en samförståndslösning. Om det inte fungerar är nästa steg att vända sig till domstol. Jag råder dig att  då kontakta ett juridiskt ombud som hjälper er med processen.

    Familjens Jurist är experter på familjejuridik och hjälper gärna till till besvara juridiska frågor som rör vårdnad om barn. Du kan vända dig till oss som enskild förälder eller som par. Hos oss får du ett personligt bemötande och ett engagemang som handlar om barnets bästa. Om ni ordnar med ett möte hos Familjerätten, kan ni både före och efter de samtalen få juridisk rådgivning från oss. Om ni slutligen väljer att ta ärendet till domstol, kan Familjens Jurist företräda er som ombud. Läs mer här om hur Familjens Jurist kan hjälpa er i frågor kring vårdnad om barn.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden