Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Mitt barn som inte vill träffa mig far illa hos boendeföräldern

    Mitt barn på 13 år har inte velat träffa mig på snart 5 år. Jag och pappan har delad vårdnad och han är boendeföräldern. Barnet bodde hos mig 50/50 tills det uppstod ett dödsfall hos en nära släkting som gjorde mig sjuk av sorg. Jag tog till alkoholen som var det enda som dämpa min sorg tyvärr. Pappan lovade ställa upp med barnet tills jag mådde bättre. Detta är som sagt snart 5 år sen. Jag har fått höra från ett antal människor att det förekom så mycket smutskastning mot mig framför barnet. Barnet fick höra att jag var en alkoholist och sämsta mamman, jag var en smutsig h**a, m.m. Pappan med ny fru har talat så illa om mig till mitt barn att barnet valde att inte vilja ha nån kontakt med mig. Manipulera ett barn så är vidrigt. Jag kommer aldrig ge upp. Över 22 orosanmälningar har inkommit från många olika håll (skolkurator, granne, vänner till pappan, myndigheter m.m.) gällande mitt barns hemförhållanden hos pappan, det mitt barn har fått utstå och både psykisk och fysisk misshandel mot mitt barn. Orimliga straff som att sitta ute i en snödriva flera timmar, till att vägras middag bl.a. under flera år. Och detta är ingenting mot allt annat hen fått gå igenom hos sin pappa. Utredningar efter utredningar har bara lagts ner. Har haft så mycket diskussioner med myndigheter under flera år nu om att något måste ske. Är så orolig för hen och saknaden och sorgen hänger över mig hela tiden. Anledning till att jag inte bara åkt och hämtat mitt barn är just den anledningen att hen vill verkligen inte ha något med mig att göra. Det är så svårt att förklara. Jag vet inte vad jag ska göra. Tror (vet) att hen far illa fortfarande och ingen myndighet tar mig på allvar... Vi bor i olika städer så jag har krigat både här för hjälp och i pappans stad, men inget händer. Vore så himla tacksam för råd hur jag ska göra härnäst. Tack 

    Rådgivarens svar

    2019-06-05

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Boende, umgänge och vårdnad
    När det gäller frågor om barns boende, umgänge och vårdnad är 6:e kapitlet i föräldrabalken (FB) tillämpligt. Kan föräldrarna komma överens om boende ska skriftligt avtal som socialnämnden godkänner vara giltigt, annars kan rätten på talan av en av föräldrarna eller båda föräldrarna besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med (se 6:14a FB). Samma sak gäller vid beslut om umgänge (se 6:15a FB), men här ska uppmärksammas att rätten att umgås inte tillfaller föräldern utan det är barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna som ska tillgodoses. Vårdnad kan också regleras som ovan genom avtal eller beslut av rätten (se 6:5-6 FB). Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

    Barnets bästa
    Vid alla dessa beslut ska rätten beakta barnets bästa (se 6:2:a FB). Där anges att särskild vikt ska fästas vid risken att barnet far illa eller utsätts för övergrepp samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av mognad och ålder. Barnets rätt att komma till tals får dock inte tillämpas så att det strider mot barnets bästa. HD har uttalat i sin praxis att från att barnet är 12 år gammalt så har barnets vilja en väldigt stor betydelse för beslut om boende, vårdnad och umgänge. Om det är uppenbart oförenligt med barnets bästa att döma efter deras vilja finns det fall där domstolen dömt emot barnets vilja även fast barnet är över 12 år.

    Hur du går vidare
    I din situation talar risken att ditt barn far illa för att boende, vårdnad och umgängessituationen ska ändras. Även ditt barns behov av en nära och god kontakt med dig som förälder talar för en sådan ändring. Det som talar emot eventuella ändringar är ditt barns vilja, alltså att hen verkligen inte vill träffa dig, men om barnet blivit påverkad i stor grad av den andra föräldern kan betydelsen av barnets vilja sänkas. Eftersom att ditt barn är 13 år läggs även stor vikt vid hens vilja, men hänsyn ska främst tas till barnets bästa utifrån nämnda risker.

    Om det är så att du inte kommer överens med ditt barns pappa råder jag dig att vidta rättsliga åtgärder. Beroende på om du vill ha ensam vårdnad, rätt till umgänge eller att ditt barn ska bo hos dig kan du väcka talan om detta i domstol. Med anledning av att ärendet inte är helt enkelt skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en av våra jurister för att säkerställa att allting går rätt till. Du kan boka en tid med en jurist över telefon på Familjens Jurists kontaktcenter för vårdnad, boende och umgänge HÄR.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Med vänliga hälsningar

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden