Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Måste rätten följa parternas yrkanden i familjemål?

    Angående umgänge. Umgängesdom finns med ett isag välfungerande umgänge. Ensam vårdnadshavare har i stämningsansökan yrkat på begränsat umgänge till att umgänget endast ska ske en gång om året på sommarlovet. Jag yrkar på att ha kvar nuvarande umgänge. Måste tingsrätten då döma till något av våra yrkanden i sin helhet, eller kan rätten utan något yrkande från någon av oss döma till ett umgänge någonstans mittemellan en gång om året till och det umgänge som finns i dagsläget? Undrad alltså om rätten måste döma till något som någon part yrkat eller om de kan döma till en annat umgänge än någon part yrkat?

    Rådgivarens svar

    2019-01-02

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för gällande rätt och en tilläpning på ert fall. 

    Utredningsansvar 
    Enligt föräldrabalken 6 kap. 19 § ska rätten se till att frågor om vårdnad,  boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Med det avses att rätten på eget initiativ ska säkerställa att utredningen blir så utförlig som krävs. Rätten kan självständigt hämta in bevisning och utredning. Domstolen ska sedan avgöra vad som är bäst för barnet. Vanligt är att barnet 'ven får komma till tals. 

    Yrkanden
    I dispositiva tvistemål är rätten bunden av parternas medgivanden och yrkanden och kan inte grunda domen på rättsfakta som inte åberopats. Familjemål är oftast indispositiva. Även i indispositiva mål är rätten som huvudregel bunden av parternas yrkanden. Familjerättsliga mål är dock lite speciella eftersom rätten ska döma till det som är bäst för barnet. I familjemål kan domstolen därför döma till annat än vad parterna yrkat och medgivit, om det anses vara bäst för barnet. 

    I ert fall
    För er del innebär det att rätten inte behöver döma enligt era yrkanden utan kan på eget initiativ skaffa fram utredning och utifrån den döma till vad rätten anser är barnets bästa. 

    Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa en ny. Våra jurister är även experter på familjerättsliga frågor varför jag varmt rekommenderar dig att boka tid på ett kontor nära dig om du behöver vidare hjälp i processen. Information om våra tjänster hittar du här.

    Vänligen, 

    Elna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden