Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Måste man betala underhållsbidrag till den förälder som tjänar mindre?

    Är man tvungen enligt lag att betala underhållsbidrag till den föräldern som tjänar mindre? Vi skilde oss för 3 år sedan, vi har 4 barn (idag 3 år, 7 år, 15 år och 18 år). Var och en stod för mat och dylikt de veckor vi bodde (varannan vecka) med barnen. Detta var en muntlig överenskommelse. Eftersom mitt ex tjänar mindre än jag har hon hela tiden fått hela barnbidraget för alla barnen. Jag har betalt barnomsorgen. Jag har betalt barnförsäkringar och två mobilabonnemang. Jag har betalt försäkringen för den gemensamma hunden. Jag har betalt alla kostnader  för huset. Hon har betalt för övernattningslägenheten. Hon har varit ansvarig för att barnen har haft kläder. Alla extra utgifter har vi fördelat ca 60/40, 70/30.

    Nu påstår hon att jag ska betala henne underhåll retroaktivt ca 3 år tillbaka och hon påstår att hon har rätten på sin sida. Stämmer det? Finns det en lag som säger att jag måste betala underhåll trots att vi har haft växelvist boende? Hon har gett mig ett ultimatum: antingen så betalar jag henne en klumpsumma som vi kommer överens om för de tre år som gått eller så tar hon mig till tingsrätten. Jag anser att jag har betalt tillräckligt under de tre åren. Detta var fråga nr 1. Kan hon vinna i rätten???
    Fråga nr 2: är jag tvungen enligt lag att betala underhållsbidrag pga våra inkomstskillnader här framöver (18 åringen går ut gymnasiet nu och ska inte plugga mer just nu)? Vi har gemensam vårdnad och växelvist boende. Vad säger lagen?

    Rådgivarens svar

    2020-05-02

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om du har en skyldighet att betala underhåll till barnens andra förälder eftersom du tjänar mer. Jag redogör nedan utifrån din fråga för de regler om underhåll som är bra att känna till och avslutar med en rekommendation i just din situation.

    Föräldrars underhållsskyldighet

    Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrarna ska svara för barns underhåll fram tills barnet fyller 18 år, eller om barnet går i skolan, fram tills barnet fyller 21 år. Därefter upphör föräldrarnas underhållsskyldighet (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten innebär att barnets grundläggande försörjning ska tillgodoses. Högre krav kan dock ställas beroende på föräldrarnas ekonomiska situation.

    Om underhållsbidrag

    Den förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhåll till barnet. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB). Kan föräldrarna inte komma överens om underhållsbidragets storlek kan domstol fastställa ett skäligt belopp med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Har föräldrarna gemensam vårdnad och växelvis boende så ska som utgångspunkt ingen förälder betala underhållsbidrag. Men Högsta Domstolen har i ett rättsfall kommit fram till att en förälder som inte fullgör sin underhållsskyldighet ska betala underhållsbidrag även om föräldrarna hade gemensam vårdnad och barnet bodde växelvis hos båda föräldrarna. Detta med hänsyn till att barnet har rätt till samma standard som den förälder med bäst ekonomiska förutsättningar kan erbjuda, även då barnet inte bor hos denna förälder (7 kap. 6 § FB). Detta innebär att en förälder som har bättre ekonomiska förutsättningar än den andra föräldern kan behöva betala underhållsbidrag trots gemensam vårdnad och växelvis boende.

    Din situation

    Då ni har gemensam vårdnad och barnen växelvis boende hos er så är du som utgångspunkt inte skyldig att betala underhållsbidrag. Men då du har bättre ekonomiska förutsättningar än den andra föräldern kan det ställas högre krav på dig avseende underhållsskyldigheten gentemot barnen eftersom de har rätt att ha en likartad ekonomisk standard hos er båda. För ert äldsta barn som har fyllt 18 år och snart slutar studera upphör er underhållsskyldighet i samband med att studierna avslutas. 

    Avslutande rekommendation

    Huruvida din före detta skulle nå framgång med en talan i domstol kan jag tyvärr inte ge ett konkret svar på eftersom domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Men det bästa vore förstås om ni kan undvika att överhuvudtaget landa i domstol och istället lyckas komma överens. 

    Kan ni sinsemellan inte komma överens så rekommenderar jag att du i första hand vänder dig till familjerätten, som är en del av socialtjänsten, i din kommun. De kan bland annat erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal där ni får hjälp av en utomstående att prata om situationen och reda ut den. Familjerätten kan också hjälpa er att upprätta avtal som exempelvis reglerar det ni kommer fram till och ett eventuellt underhållsbidrags storlek. 

    Skulle ni trots detta landa i en tvist i domstol så rekommenderar jag att du tar kontakt med ett juridiskt ombud. Hos Familjens Jurist kan du läsa mer om skilsmässa och separation samt vårdnad, boende och umgänge och även få hjälp med juridisk rådgivning av jurister med stor erfarenhet av familjerätt. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av våra duktiga jurister eller återkomma till Fråga Juristen med en ny fråga.

     

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden