Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Måste man berätta för den andra vårdnadshavaren exakt var barnet befinner sig?

    Om man har gemensam vårdnad och kommer överens om varanna vecka som man har barnet. Får den ena föräldern åka iväg på sin vecka till annan ort men vägrar nämna exakt position för barnet till den andra föräldern?

    Rådgivarens svar

    2020-09-08

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du undrar om en vårdnadshavare får åka iväg med barnet utan att berätta för den andra vårdnadshavaren exakt var barnet befinner sig. Jag redogör därför för vilka regler som gäller avseende beslut om barn vid gemensam vårdnad. 

    Regler om beslut rörande barnet

    Regler om vårdnad av barn finns framförallt i 6 kap. föräldrabalken (FB). Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus i dessa frågor (6 kap. 2 a § FB). Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och ska behandlas med aktning för sin person (6 kap. 1 § FB). Ett barns vårdnadshavare är skyldiga att se till att barns rättigheter tillgodoses och de har dessutom rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vid gemensam vårdnad ska som huvudregel båda vårdnadshavarna tillsammans fatta beslut rörande barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 §). Den föräldern som har barnet boende hos sig kan dock ensam fatta betslut av mindre ingripande betydelse, exempelvis sådant som rör den dagliga omsorgen så som barnets kläder och andra vardagsrutiner. Boendeföräldern har också rätt att ta med sig barnet på kortare resor, så länge det inte inkräktar på umgänget med den andra föräldern. Om ett barn ska umgås med en förälder barnet inte bor hos, så måste boendeföräldern lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget (6 kap. 15 § FB). 

    Avslutande om din situation

    Det finns ingen lagregel som säger att en förälder måste tala om för den andra föräldern exakt var det gemensamma barnet befinner sig eller vad det gör. Däremot får vid gemensam vårdnad inte en vårdnadshavare ensam fatta beslut av ingripande betydelse. Den andra vårdnadshavaren kan alltså åka iväg på kortare resor med barnet utan att informera dig exakt var barnet befinner sig, förutsatt att barnets rättigheter är tillgodosedda och att det inte inkräktar på barnets umgänge med dig.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar, eller behöver juridisk rådgivning, rekommenderar jag dig att kontakta Familjens Jurist som har stor erfarenhet av just frågor om vårdnad och umgänge med barn. Välkommen också tillbaka till Fråga Juristen med en ny fråga. 

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden