Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Måste jag gå med på att upprätta ett avtal om umgänge?

    Jag behöver rådfråga kring en sak och undrar om ni kan hjälpa mig. Jag har delad vårdnad om min son tillsammans med hans pappa. Vi gick isär när sonen var under året och sedan dess har det varit många turer med familjerätten. Det senaste vi kom fram till på familjerätten för ca. 2 år sen var ett umgänge på två dagar i månaden vilket har fungerat sådär från hans sida då han inte alltid dyker upp. Nu har barnets pappa fått till sig att han behöver ha ett skriftligt avtal på hans umgänget med vår son p.g.a. att migrationsverket håller på att besluta om hans uppehållstillstånd. Jag har sagt nej till detta då jag anser att vi har en överenskommelse som följs och att inget behov av skriftligt avtal finns. Vi har inte haft ett skriftligt avtal på snart sju år. Nu har det kommit ett brev från en advokat som säger att om jag motsätter mig detta tas ärendet till domstol. Vad gör jag?

    Rådgivarens svar

    2020-07-13

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation. Regler om umgänge m.m. finns i föräldrabalken (FB).

    Principen om barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Därutöver fästs stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    Gemensam vårdnad

    Vid gemensam vårdnad (även kallat delad vårdnad) ska föräldrarna fatta i stort sett alla beslut rörande barnet tillsammans (6 kap. 13 § FB). Gemensam vårdnad kräver därför ett långtgående samarbete. Vid gemensam vårdnad får en vårdnadshavare inte ensam fatta beslut i frågor av ingripande karaktär, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Att ”barnets bästa uppenbarligen kräver det” är ett väldigt högt ställt krav. En vårdnadshavare får däremot ensam fatta beslut i frågor som rör barnets dagliga omsorg.

    Allmänt om umgänge

    Det är mot bakgrund av principen om barnets bästa som umgängesrätten ska förstås. Det är barnet som har rätt till umgänge, inte föräldern. Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt, till exempel telefonsamtal (6 kap. 15 § 1 st. FB). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. 

    Skriftligt avtal om umgänge

    Du berättar att barnets pappa har begärt att ni ska upprätta ett skriftligt avtal om umgänget. Det är vanligt att avtal om umgänge upprättas, ofta sker detta hos familjerätten. Avtal om umgänge som har godkänts av familjerätten är juridiskt bindande och verkställbara, precis som en dom från en domstol. Ett sådant avtal är bindande för båda föräldrarna, vilket bl.a. innebär att barnets pappa skulle vara skyldig att dyka upp vid umgängestillfällena. Om ni skulle skriva ett avtal om umgänget på egen hand så skulle det inte bli juridiskt bindande eller verkställbart.

    Såvitt jag vet är det aldrig ett måste för en förälder att gå med på att upprätta ett skriftligt avtal om umgänge. Det kan dock vara klokt att ha i åtanke att det kan ses som att du inte är samarbetsvillig om du vägrar. Som jag nämnt ovan är samarbete mycket viktigt vid gemensam vårdnad och om en förälder inte visar sig samarbetsvillig kan det vara till dennes nackdel i en eventuell framtida vårdnadstvist.

    Av informationen i din fråga framgår att barnets pappa och hans advokat kommer att ta ärendet till domstol om du motsätter dig att ett avtal upprättas. En rättegång är ofta en dyr historia, men tänk på att du under vissa omständigheter kan få rättshjälp.

    Sammanfattning

    Du lyfter fram att det inte finns något behov av ett avtal och att du därför motsätter dig att ett sådant skrivs. Jag förstår hur du resonerar, men samtidigt kan det möjligen vara ett bättre alternativ än en rättegång. Ett juridiskt bindande avtal kan dessutom vara bra eftersom ni då har svart på vitt vad som gäller avseende umgänget. Jag vill tillägga att det kan finnas omständigheter i ert fall som jag inte känner till och att det skulle kunna ändra bedömningen. T.ex. kan det vara så att du är orolig för att barnets pappa skulle försöka missbruka ett juridiskt bindande avtal om umgänget, men det finns inget som tyder på det i din fråga varför jag utgår från att så inte är fallet.

    Rekommendation

    Jag rekommenderar dig att först och främst försöka komma överens med barnets pappa. Det är oftast billigare och mindre smärtsamt för samtliga parter att slippa en process i domstol. Om du vill ha någon som står på din sida i samtalen med barnets pappa och hans advokat så får du gärna boka tid med en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist. Vi har lång erfarenhet av vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. På Familjens Jurists hemsida kan du läsa mer om dessa ämnen.

    Om du trots allt skulle vilja upprätta ett skriftligt avtal om umgänget så ska ni ta kontakt med familjerätten i den kommun där du och barnet är folkbokförda. Att få hjälp av familjerätten att upprätta ett sådant avtal är kostnadsfritt.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden