Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Måste gymnasiestudierna bedrivas på heltid för att föräldrarna ska vara underhållsskyldiga?

    Hej! Jag förstår att föräldrar är försörjningspliktiga för sina barn, även när de är 18-21 år, om de studerar på gymnasiet. Men måste gymnasiestudierna bedrivas på heltid för att föräldrarna ska ha försörjningsplikten? Eller kan det vara studier på 25%?

    Rådgivarens svar

    2020-06-05

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Föräldrarnas underhållsskyldighet

    Reglerna om underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Storleken på underhållet bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Den ekonomiska förmågan bestäms utifrån föräldrarnas inkomst. Föräldrarnas underhållsskyldighet fastställs också med hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner.

    Underhållsskyldigheten upphör som utgångspunkt när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, 7 kap. 1 § FB. Barnet behöver inte bedriva studierna på heltid utan det räcker med t.ex. 25 % för att föräldrarna ska vara underhållsskyldiga.

    Sammanfattning och råd

    Föräldrarna är underhållsskyldiga fram tills barnet fyller 21 år om barnet läser på gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Studierna behöver inte bedrivas på heltid. Det räcker med deltid t.ex. 25 %.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Familjens Jurist erbjuder bl.a. Allmän familjejuridisk rådgivning på 60 min och mer information om vilka tjänster som erbjuds finns på hemsidan.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden