Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Måste ett gåvobrev upprättas vid gåva till barn?

    Finns det något syfte/fördel med gåvobrev om det gäller pengar och fonder, arvtagare som vill ge vidare till sina barn?

    Rådgivarens svar

    2019-12-31

    Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. 

    Syfte med gåvobrev
    Syftet med att upprätta ett gåvobrev är framförallt att gåvobrevet utgör bevis på att en gåva har givits samt att det även är en bra möjlighet att ange eventuella villkor man vill ska vara förenade med gåvan. Ett välformulerat gåvobrev kan alltså göra så att man undviker onödiga konflikter i framtiden. 

    Givande av vissa gåvor kräver även att ett skriftligt gåvobrev upprättas för att gåvan ska vara giltig. Så är exempelvis fallet vid gåva av fastighet, se 4 kap. 29 § jordabalken. Gåva avseende pengar eller fonder kräver dock inte att ett gåvobrev upprättas. Däremot kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev för att exempelvis ange att gåvan ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning vid ett äktenskaps upplösning, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Ger man gåvor till sina barn presumeras de även att utgöra förskott på arv, vilket förenklat innebär att de barn som fått gåvor kommer få mindre av kvarlåtenskapen när föräldern avlidit och arvet fördelas, 6 kap. 1 § ärvdabalken. Genom ett gåvobrev kan man reglera att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Då beaktar man alltså inte gåvans givande när arvet sedan fördelas. 

    I ditt fall
    Det behövs egentligen inget gåvobrev om arvtagaren i ditt fall vill ge pengar till sina barn för att gåvan ska vara giltig. Däremot kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev om givaren av gåvan (arvtagaren) inte vill att de gåvor som ges under livstiden kommer att avräknas som förskott på arv vid en framtida fördelning av arvet. Om gåvor ges till barn utan gåvobrev med villkor om att gåvan ej ska utgöra förskott på arv innebär det alltså att dessa barn kommer få mindre av förälderns kvarlåtenskap än övriga barn när arvet sedan fördelas eftersom barnet tidigare fått en gåva. Genom ett gåvobrev kan man alltså undvika detta så att kvarlåtenskapen fördelas utan hänsyn till de tidigare givna gåvorna. 

    Rekommendation
    Jag skulle rekommendera arvtagaren att skriva ett gåvobrev när den ska ge gåvor i form av pengar till sina barn. Ett gåvobrev gör så att konflikter lättare undviks i framtiden. Dessutom kan arvtagaren reglera om arvtagaren vill att gåvorna ska utgöra förskott på arv eller inte. Familjens Jurist har stor erfarenhet av upprättande av gåvobrev och här kan du läsa hur de kan hjälpa arvtagaren. Här kan man även upprätta ett gåvobrev online genom att svara på några frågor. 

    Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden