Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Krävs båda föräldrarnas samtycke vid beslut om klassresa?

    Hej,
    Jag och min exfru har delad vårdnad om vårt yngsta barn (13 år). Min exfru är extremt rädd för Corona och vill nu stoppa vår dotter från att följa med på skolresa med övernattning. Kan tyckas som en bagatell, men är väldigt stort för dottern då detta är sista grejen dom gör med klassen (nästa år högstadiet). Hur kan vi lösa detta? Barnets mamma är inte öppen för att diskutera lösningar.

    Rådgivarens svar

    2020-05-09

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Frågor om vårdnad och beslut gällande barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Jag inleder med en allmän redogörelse för vad som gäller vid gemensam vårdnad och beslut rörande barnet. Sedan redogör jag för vad som gäller i ert fall innan jag avslutar med en sammanfattning.

    Allmänt om gemensam vårdnad och beslut om barnets dagliga omsorg

    Utgångspunkten gällande gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter (se 6 kap. 13 § 1 st FB som hänvisar till 6 kap. 11 § FB). De innebär att båda föräldrarnas samtycke krävs vad det gäller barnet.

    Däremot får en förälder fatta beslut utan den andra förälderns samtycke i vissa fall. Av 6 kap. 13 § 2 st FB framgår att det är möjligt om ena föräldern p.g.a. frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. Dock får en förälder inte fatta beslut ensam om beslutet är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Detta innebär att den förälder barnet bor hos får fatta vissa beslut på egen hand, beslut som rör barnets dagliga omsorg som exempelvis kläder, fritidsaktiviteter osv. En kortare utomlandsresa har även ansetts falla under beslut rörande den dagliga omsorgen så länge det inte inkräktar på den andra förälderns umgänge med barnet. Längre utomlandsresor kan däremot anses ha ingripande betydelse för barnets framtid, men vart den gränsen går är svårt att säga.

    Barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB bör också observeras. Barnets bästa ska vara avgörande i alla typer av beslut som rör barnet. Bedömningen görs framförallt utifrån risken att barnet far illa och deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I takt med barnets ökande ålder och mognad ska dessutom barnet få mer självbestämmanderätt.

    Vad gäller i ert fall?

    De två intressen som ska vägas i ert fall är barnets vilja att åka (med ditt stöd) mot mammans oro att inte vilja skicka iväg ert barn på klassresan. Det är en svår avvägning att göra.

    Jag utgår ifrån att en klassresa med elever i den åldern varar några dagar och att den kommer att ske i Sverige, så därför skulle jag säga att den faller under beslut som rör den dagliga omsorgen och att boendeföräldern därför kan fatta beslut om detta. Det är dock en speciell tid vi lever i just nu med Corona och frågan är därför om ett beslut om en resa i dagens läge kan anses falla under beslut av ingripande betydelse för barnets framtid med tanke på risken för smittspridning och sjukdom. I sådana fall krävs båda föräldrarnas samtycke. Av lagkommentaren framgår att beslut av ingripande betydelse exempelvis är frågor som rör barnets skolgång eller bosättning. Jag anser inte att en resa är jämförbart med dessa exempel, men samtidigt har frågan om en resa med de risker som det innebär i dagens läge inte prövats av domstol vad jag vet.

    Det bör också observeras att er dotter är 13 år och beroende på mognad borde hennes åsikt till viss del beaktas i frågan. Dock kan det vara skillnad nu med den riskbedömning som måste göras, att barnet inte är lämpad att göra denna bedömning. Men jag förutsätter att den planerade klassresan görs i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har uttalat och då borde inte resan vara av ingripande betydelse för barnets framtid. Men det bör observeras att detta bara är en spekulation och inget som domstolen har fastställt.

    Sammanfattning och rekommendation

    Din fråga är inte helt enkel att svara på. Jag har ovan försökt spekulera mig fram till ett svar. Slutsatsen som troligtvis kan dras utifrån mina spekulationer är att beslutet om barnet ska få åka på klassresa är ett beslut som faller under den dagliga omsorgen och något som boendeföräldern kan besluta om ensam (d.v.s. den förälder som barnet bor hos vid den tidpunkten). Corona bör inte ändra på det så länge klassresan genomförs i enlighet med de rekommendationer som finns angående Corona. Men åter igen så är detta bara en spekulation utifrån de lagregler som finns då frågor kring en pandemi som denna inte har testats i någon vidare utsträckning. Det bästa vore såklart att ni föräldrar försöker komma överens i frågan, men jag har full förståelse för att det inte är möjligt alla gånger. Hoppas du fick lite vägledning i frågan i alla fall!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden