Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Krav vid adoption av en vuxen person.

    Hej! Jag vill adoptera en föräldralös ensamkommande afghan som nu är 18 år. Hur länge måste man ha känt pojken för att få chans att adoptera?

    Rådgivarens svar

    2018-10-03

    Hej! Stort tack för att du valt att höra av dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Eftersom han har fyllt 18 år är han vuxen i lagens mening. Den som är 18 år eller mer får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt anses lämplig. Om den sökande exempelvis har uppfostrat personen den önskar adoptera eller om adoptionen syftar till att bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan ett barn och en förälder anses detta som en särskild anledning. 

    Det är alltså inte tiden som är det avgörande. Det framgår inte av lag en särskild tid som ska ha förelegat innan det är möjligt att adoptera. Av syftena bakom bestämmelsen om vuxenadoption anges att det inte räcker att personerna har en nära och god relation. Däri framgår även att en adoptionsansökan inte ska bifallas, om det framstår som att det huvudsakliga syftet är att genom adoptionen möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige, vilket eventuellt kan vara av intresse för er situation att veta. Inte heller utgör en allmän önskan om att någon ska få leva i Sverige under materiellt bättre eller tryggare förhållanden än i hemlandet ett godtagbart skäl för adoption, enligt syftena bakom bestämmelsen.

    Som sagt måste det alltså finnas en särskild anledning till adoptionen om du inte är den som har uppfostrat mannen. I din ansökan till tingsrätten måste du ange vad för särskild anledning ni har.

    Hoppas du känner att du fått vägledning i din fråga.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden