Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kostnader vid gemensam vårdnad

    Kan man få hjälp av någon med lagstöd el tex kronofogden om en förälder inte vill dela på utgifterna vid studentfest? Delad vårdnad och hela släkter inbjudna, kvitto finns, inga skriva avtal förutom underhåll enl FK. 

    Rådgivarens svar

    2018-05-24

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Frågor om fördelning av kostnader för barn finns i föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och svaret på din fråga.

    Enligt 7 kap 1 § FB gäller att föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn till dess att barnen fyllt 18 år eller fram tills barnen avslutat studier i grundskola eller gymnasieskola (dock som längst fram tills barnet fyllt 21 år). När föräldrarna har gemensam vårdnad svarar de tillsammans för underhåll av barnet. Det ska dock ske utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det innebär att en förälder med bättre ekonomi ska bidra mer ekonomiskt än den föräldern med svagare ekonomi.

    Det sagda innebär att det finns lagstöd för att föräldrar med gemensam vårdnad tillsammans ansvarar för barnets underhåll och därmed kostnaderna för barnet. Det problematiska i din situation blir att denna underhållsskyldighet endast gäller fram till att barnet avslutat sin gymnasieutbildning. Utifrån din fråga kan jag inte med säkerhet förstå om du syftar till utgifter för en studentfest som sker innan examen eller efter. Gäller det en fest innan avslutad gymnasieutbildning har ni båda som vårdnadshavare skyldighet att bidra ekonomiskt utifrån vad som stadgas i 7 kap 1 § FB. Är det däremot en fest efter examenstillfället är det något oklart men du bör kunna hävda att skyldighet att bidra ekonomiskt föreligger enligt FB.
     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Önskar du ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Det kan du göra här. Vi har jurister som är specialiserade på just vårdnadsfrågor.

    Lycka till!
    Vänliga hälsningar,

    Hanna

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden