Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kostnader för vårdnadstvist

    Hej,
    Vi har gemensam vårdnad. Men min sons pappa har inte sett honom sedan han var 4 veckor. Idag är han 9 månader. Jag undrar om det alltid är så att det kostar om jag ska ansöka om ensam vårdnad? Får problem nu inför förskola och vill även ha pass till honom. Hans pappa valde ett liv med droger och vi ska hålla oss på avstånd om man säger så. Har ingen som helst kontakt. Vill så gärna ha ensam vårdnad så det underlättar i vardagen osv.. men har inte ekonomin till detta tyvärr.
    Mvh 

    Rådgivarens svar

    2019-08-27

    Hej!

    Stort tack för att du vänt dig till Fråga Juristen! Här nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller i ditt ärende. 

    Vårdnad av barn
    När ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna och någon av dem önskar ändring i vårdnaden ska rätten besluta i frågan. Frågan om ändring av vårdnaden kan prövas på talan av såväl ena föräldern som av båda gemensamt, 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB). Ändring av vårdnaden kan även ske genom ett avtal mellan dig och din sons pappa, 6 kap. 6 § FB. Avtalet gäller om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden. Att avtalet gäller innebär att det får samma verkan som en dom avseende vårdnaden.

    Samarbetssamtal
    Du kan alltid vända dig till familjerättsenheten i din hemkommun för att få hjälp att medla mellan dig och din sons pappa angående frågor kring vårdnad genom så kallade samarbetssamtal. Detta är ett bra alternativ om du vill försöka att undvika en lång och dyr rättsprocess. Detta alternativ kräver dock att din sons pappa är villig att medverka. Är han inte villig att medverka vid samtal får du istället gå via domstol.

    Om du vill driva en domstolsprocess, har du tre alternativ som jag ser det:

    Rättsskydd
    Om du har en hemförsäkring kan du använda dig av rättsskydd som oftast ingår i försäkringen och täcker större delen av dina kostnader för att anlita en jurist. Observera att försäkringen endast gäller om den är tecknad och har trätt i kraft innan tvisten uppkommit (ofta måste det ha gått minst ett år). De flesta hemförsäkringar har en självrisk på cirka 20% och det brukar även finnas ett maxbelopp för vad som betalas ut.

    Rättshjälp
    Du kan ansöka om s.k. rättshjälp om du inte har rättsskydd. Reglerna för rättshjälp finns i rättshjälpslagen. För att få rättshjälp behöver vissa villkor vara uppfyllda, bland annat får du inte ha en för hög årsinkomst. Ett juridiskt ombud kan på förhand ansöka om förhandsbesked hos domstolen för att få veta om du som klient beviljas rättshjälp eller inte.

    Stå för kostnaden själv
    Om du inte uppfyller kraven för varken rättsskydd eller rättshjälp återstår alternativet att själv stå för kostnaderna. Det är svårt att säga vad en vårdnadstvist kommer att kosta då det beror på situationen i det enskilda fallet. Huvudregeln är att du och den andra föräldern står för era egna kostnader (6 kap. 22 § FB). I vissa fall kan du eller den andra föräldern bli tvungna att betala alla rättegångskostnader. Det kan man få göra om man på ett vårdslöst sätt drar ut på processen under lång tid, eller tar frågan till domstol helt i onödan (18 kap. 3 § och 6 § rättegångsbalken). Mitt råd är därför att du försöker komma överens med din sons pappa.

    Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig om det dyker upp fler frågor.

    Med vänlig hälsning,

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden