Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan vi avtala om gemensam vårdnad?

    En konkret fråga. Min dotter föddes. Modern skrev på gemensam vårdnadshavare hos Skatteverket. Modern ångrade sin signatur och gemensam vårdnadshavare upphörde. Modern vann i tingsrätt som ensam vårdnadshavare, och vill nu skriva på gemensam vårdnadshavare.
    Hur går det till? Vem att kontakta? Familjerätten? Skatteverket på nytt? Hur går den processen till? Hur lång tid tar det tills det går igenom? Kan modern ångra den signaturen? Hur länge?

    Rådgivarens svar

    2020-07-04

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Jag tolkar din fråga som att du och barnets moder har kommit överens om att ni vill ha gemensam vårdnad om ert barn och att ni undrar hur ni ska gå tillväga. Regler som är tillämpliga i denna situation finns i föräldrabalken (FB).

    Avtal om gemensam vårdnad

    Enligt 6 kap. 6 § FB kan föräldrarna avtala om gemensam vårdnad (och ensam vårdnad om så önskas). För att avtalet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, samt godkänt av socialnämnden. Socialnämnden ska godkänna ett avtal om gemensam vårdnad om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

    Du är inne på helt rätt spår, nämligen att kontakta familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört. Hos familjerätten kan ni få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och umgänge. Dessutom kan ni få hjälp att förbättra ert samarbete i frågor som rör barnet genom så kallade samarbetssamtal.

    Min uppfattning är att det går snabbt att teckna ett avtal om gemensam vårdnad, så snart ni kommit i kontakt med familjerätten i er kommun. Ett avtal om vårdnad är lika bindande som en dom från en domstol. Om du eller modern ”ångrar sig” och vill ha ensam vårdnad, går det ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten.

    Principen om barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Därutöver fästs stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention som nu också är svensk lag.

    Sammanfattning och rekommendation

    Jag råder er att ta kontakt med familjerätten i den kommun där ert barn är folkbokfört, så att ni kan få hjälp att teckna ett juridiskt bindande avtal om vårdnaden.

    Om du skulle behöva ytterligare juridisk rådgivning eller ett ombud i domstol, så kan du boka tid med en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist. På Familjens Jurists hemsida kan du även läsa mer om vårdnad, boende och umgänge.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden