Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan pappan komma åt pengarna jag sparar till mitt barn på mitt barns konto?

    Jag har öppnat ett bankkonto till mitt barn. Jag har gemensam vårdnad med fader. Det är enbart jag som lagt in pengar på barnets konto. Min fråga är, kan man på något sätt låsa kontot, att bara barnet kan ta ut pengarna när han är 18år och inte annars?
    Ett ex är om jag skulle gå bort, då vill jag inte att fadern ska kunna plocka ut något- vilket jag tror att han skulle göra om han hade haft tillgång!

    Rådgivarens svar

    2019-12-08

    Hej, stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med era frågor. Nedan kommer jag att redogöra för rättsläget samt ge råd för hur ni kan gå tillväga för att få den önskade effekten. 

    Förhållandet mellan barn och föräldrar regleras i Föräldrabalken (FB). I 6 kap. 2§ FB stadgas att barn står under vårdnad av båda föräldrarna om rätten inte har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vidare stadgas att den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden. Det innebär att det är vårdnadshavaren som fattar vardagsbeslut för barnet. Vad gäller ekonomiska frågor anges rättsläget i 9–15 kap. Grundregeln är att bestämmanderätten i ekonomiska frågor tillfaller förmyndaren. Förmyndare är i det flesta fall vårdnadshavarna. Det innebär förenklat att om ni båda har vårdnaden om barnet är ni båda förmyndare och kan fatta beslut om barnets tillgångar. Barnets pappa kan därmed också komma åt pengarna eftersom de tillhör barnet, trots att det är du som sparat dem. I de flesta fall krävs dock både pappans och din underskrift för att ta ut pengarna från banken men det är inte säkert, så kolla med banken vad som gäller i ert fall. 

    Föräldrarna är emellertid skyldiga att förvalta pengarna på ett omsorgsfullt sätt och i huvudsak tillgodose barnets intresse med pengarna. Men som jag tidigare nämnt innebär inte det att pengarna på något vis är låsta till barnet. Både du och pappan kan förmodligen komma åt dem. För att låsa pengarna till barnet kan man gå till överförmyndaren och begära att kontot i barnets namn ska låsas. Det hade inneburit att barnet kan komma åt pengarna den dag då barnet fyller 18 år, eller med överförmyndarens godkännande. En annan möjlighet är att ge en gåva till barnet med villkor om att pengarna ska vara låsta tills barnet fyller 18 år, se 13 kap. 8§ FB. Tredje sättet är om pappan skulle förlora status som förmyndare. Vill ni diskutera frågan med en jurist rekommenderar jag er att boka tid med en av våra kunniga jurister. Information om våra tjänster hittar ni här. 

    Hoppas ni har fått svar på era frågor. 

    Vänligen, 

    Elna

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden