Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan pappan få gemensam vårdnad?

    Hejsan! Jag blev lämnad samma dag jag kom hem från BB och pappan till barnet skrev senare över vårdnaden till mej. Han fanns inte där första året utan jag fick klara allt sj. Han har hela tiden fått träffa sin dotter men först var det väldigt svalt nu har läget ändras och han börjar ställa kvar och hotar med att att gå till rätten osv. Och de jag undrar är skulle han kunna lyckas med att ta det till rätten att få delad vårdnad osv. Behöver jag skaffa en advokat? Nu har ni ju inte fått höra hela historien här men vad tror ni?

    Rådgivarens svar

    2018-03-01

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    En förälder som vill få till en ändring i vårdnaden kan väcka en talan om detta i domstol. Rätten kan då besluta att vårdnaden ska utövas gemensamt eller endast av en av föräldrarna (6 kap. 5§ FB). Vårdnadstvister ska prövas av tingsrätten i den ort där barnet bor (6 kap. 17§ FB). Huvudregeln i vårdnadstvister är att vårdnaden ska vara gemensam. Endast när finns särskilda omständigheter mot gemensam vårdnad, skall vårdnaden anförtros en av föräldrarna ensam (NJA 1999 s. 451). När rätten prövar om vårdnaden kan utövas gemensam bedömer den särskild om föräldrarna har en förmåga att samarbeta. Detta innebär inte att föräldrarna måste agera helt konfliktfritt med varandra, men de meningsskiljaktigheter som finns får inte vara till skada för barnet. När båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får inte rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam. Den får däremot besluta om gemensam vårdnad om endast en av föräldrarna motsätter sig det.

    I alla vårdnadstvister ska rätten ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2a§ FB). Med detta menas att rätten ska beakta dels om det finns en risk för att barnet far illa, dels barnets behov av att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Rätten ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och personliga mognad. Det är svårt att precisera exakt vad barnets bästa innebär eftersom att det alltid görs en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.     

    Tillämpning i ditt fall

    Pappan till barnet har möjlighet att begära en rättslig prövning för att få gemensam vårdnad. Hur utfallet av en sådan blir är omöjligt att säga utifrån den info du har angett i frågan. Det finns ingenting i din fråga som tyder på att pappan gjort något som i lagens mening betraktas som klandervärt, även om jag har fullt förståelse för att det kan ha varit tufft för dig att uppfostra barnet själv. Om du är orolig för att pappan ska begära gemensam vårdnad kan du vidta vissa förberedande åtgärder. För det första bör du ringa ditt försäkringsbolag och ta reda på om din hemförsäkring täcker rättegångskostnader, samt till vilket belopp och om det finns en självrisk. För det andra tycker jag att du ska ta kontakt med en jurist som arbetar med vårdnadstvister och betala för några timmars rådgivning. På så sätt får du bättre koll på hur processen går till i domstol, och vad som talar för resp. emot gemensam vårdnad i ditt fall. Vi har flera jurister som arbetar med vårdnadstvister som du kan komma i kontakt med här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden