Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan mor- och farföräldrar kräva umgänge med barnbarn?

    Jag är farmor till en pojke från 2019. Vi får inte träffa honom för mamman. Kan jag kräva umgänge med honom?

    Rådgivarens svar

    2020-07-07

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag ska nedan redogöra för vad som gäller för umgängesrätt med mor- och farföräldrar. Detta regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

    Umgängesrätt

    Av 6 kap. 15 § tredje stycket FB framgår att barnets vårdnadshavares ansvarar för att barnets behov av umgänge med annan som står barnet särskilt nära ska tillgodoses så långt som möjligt. Detta kan exempelvis vara mor- och farföräldrar. Socialnämnden har möjlighet att väcka talan i rätten och rätten kan då besluta om umgänge mellan barnet och annan än en förälder, vilket framgår av 6 kap. 15 a § FB. I socialnämndens bedömning om talan ska väckas ska de särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. Exempelvis kan det vara befogat för socialnämnden att väcka talan om umgänge med mor- eller farföräldrar om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar. Förutsatt att barnet tidigare haft en god och nära kontakt med dessa och att det skulle gå ut över barnet om den kontakten upphörde. Syftet med detta är att värna om barnets nära relationer.

    Sammanfattning av vad som gäller för er

    Kortfattat kan sägas att det finns en rätt för barnet att umgås med personer som står barnet särskilt nära. Socialnämnden har också möjlighet att väcka talan om att barnet ska ha rätt till umgänge med mor- och farföräldrar. Men mor- och farföräldrar har ingen uttrycklig laglig rätt att umgås med sina barnbarn. För att få hjälp med detta kan ni därför vända er till socialnämnden. Har ni tidigare haft en god och nära kontakt med barnbarnet så har socialnämnden troligen skäl att väcka talan om umgänge. Behöver ni vidare hjälp i ärendet är ni välkomna att kontakta Familjens Jurist genom att boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden