Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan min sons mamma kräva att han betalar för sig hemma och hur påverkar det min underhållsskyldighet?

    Hej jag har en son som är 18 år som pluggar på gymnasienivå .
    Han har nu fått en timanställning och nu begär hans mamma att han ska betala hemma.
    Jag betalar underhåll för honom.
    Jag undrar om han måste betala hemma och om han nu gör det måste jag ändå betala underhåll?
    Jag tycker det känns fel att både jag och han ska betala till honom.
    Vad säger lagen?

    Rådgivarens svar

    2020-10-02

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ditt fall.

    Inledning

    Eftersom frågan rör föräldrars försörjningsplikt och underhåll hamnar vi i föräldrabalken (FB) 7 kap.

    Föräldrars försörjningsplikt

    Föräldrarna är skyldiga att svara för underhåll till sina barn. Denna skyldighet upphör när barnet fyller 18 år, eller om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskolan fram tills att barnet har gått ut, men som längst fram tills att barnet fyller 21 år. Er son är 18 år men eftersom han går i gymnasiet är ni fortfarande underhållsskyldiga för honom. När underhållsskyldigheten bestäms ska hänsyn tas till bl a föräldrarnas ekonomiska förmåga, barnets behov samt barnets egna inkomster och tillgångar (FB 7 kap. 1 §). Mindre inkomster som barnet får från feriearbete eller liknande påverkar i allmänhet inte föräldrarnas underhållsskyldighet. Jag vet inte hur stora inkomster din son har, men eftersom det rör sig om en timanställning vid sidan av gymnasiestudierna drar jag slutsatsen att det sannolikt inte rör sig om någon stor summa. I så fall påverkar det inte föräldrarnas underhållsskyldighet gentemot honom. Av vad som har sagts ovan följer också att din sons mamma inte har rätt att kräva att han ska betala för sig hemma så länge han går i gymnasiet och inte har fyllt 21 år.  

    När föräldrarna inte lever tillsammans

    Om en förälder inte har vårdnaden över sitt barn och inte varaktigt sammanbor med barnet, eller om föräldern har gemensam vårdnad med den andra föräldern men barnet varaktigt sammanbor med endast den andra föräldern, ska denne betala underhållsbidrag till barnet för att uppfylla sin underhållsskyldighet (FB 7 kap. 2 §). Din skyldighet att betala underhållsbidrag till din son fram till dess att han går ut gymnasiet påverkas inte av hans timanställning. Är hans inkomster tillräckligt stora kan det eventuellt dock bli fråga om att du behöver betala en mindre summa i underhållsbidrag. Det sker då genom att det tidigare avtalet eller domen om underhållsbidrag jämkas av rätten (FB 7 kap. 10 §).  

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Om du har några andra frågor är du välkommen att vända dig till Fråga Juristen igen.

    Christina Jönsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden