Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan min sambo flytta med vår son till Tyskland utan att jag vill det?

    Hej! Jag och min sambo flyttade till Sverige 2015 från Tyskland. Nu ska vi kanske separera oss. Vi har en kille som är 7 år och vi har delat vårdnad i Sverige och även i Tyskland. Vi har inte svenskt medborgarskap ännu. Min fråga är om sambon bara kan flytta tillbaka till Tyskland med våran son utan att jag vill det. 

    Rådgivarens svar

    2020-06-08

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Allmänt

    Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, 6 kap. 1 § FB. Vidare ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB.

    Gemensam vårdnad

    Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Det kan handla om frågor som rör barnets boende eller barnets skolgång. Då måste båda vårdnadshavarna komma överens och den ena vårdnadshavaren kan inte flytta med barnet utan den andre vårdnadshavarens samtycke. Undantag från detta görs när en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas. Då bestämmer den andre vårdnadshavaren ensam, 6 kap. 13 § FB.

    Sammanfattning och råd

    Vid gemensam vårdnad ska vårdnadshavarna tillsammans fatta beslut om barnet. Din sambo kan inte flytta tillbaka med er son till Tyskland utan ditt samtycke. Detta beslut ska tas gemensamt d.v.s. av dig och din sambo.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist är specialiserade inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden