Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan man väcka talan om umgänge flera gånger?

    Får man yrka på umgänge för någon annan? Jag har idag umgänge söndag kväll till onsdag varje vecka. Ensam vårdnadshavares ombud har idag kontaktat mig och uppgett att hon kommer lämna in en stämningsansökan om ändrat umgänge för mig till att istället vara från fredag till söndag eftermiddag varannan vecka. Jag trodde bara man fick yrka på begränsningar i det umgänge jag har och/eller yrkar på att få ha, stämmer inte det? Får man yrka på helt andra dagar och tider för motparten att ha umgänge på än inom de dagar och tider motparten själv har yrkat på att ha umgänge? Jag har flera gånger uppgett att jag varken kan eller vill ha umgänge de dagar ensam vårdnadshavre yrkar på att jag ska ha umgänge på. Vi har för så sent som igår fått en laga kraft dom på umgänge från hovrätten som är de dagar jag redan har, eftersom vårdnadshavre inte fick igenom sina yrkanden om ändrat umgänge där. Nu dagen efter domen vunnit laga kraft vill ensam vårdnadshavares ombud lämna in en ny stämningsansökan på dagar och tider jag inte vill eller kan ha umgänge på. Får man hålla på och yrka på umgänge för någon annan? 

    Rådgivarens svar

    2018-12-07

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för att få svar på din fråga. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller utifrån de omständigheter som du har beskrivit. I detta fall är det 6 kap. i föräldrabalken som blir aktuell.

    Vem kan väcka talan umgänge?

    Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har ett barn rätt att umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Enligt huvudregeln är det endast den förälder som vill ha umgänge med barnet som har möjlighet att väcka talan om fastställande av umgängesrätt enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken. Men vårdnadshavare får föra talan om att begränsa ett skadligt umgänge. Detta beror på att barnets bästa ska kunna tillgodoses.

    När det gäller tvister i domstol finns en rättsprincip som kallas för res judicata som innebär att en fråga som har blivit avgjord av domstol vinner laga kraft, och samma sak får inte tas upp igen i en ny process (se 17 kap. 11 § 3 stycket rättegångsbalken). Men denna princip gäller inte i umgängesmål eftersom det ska vara möjligt att garantera att nya omständigheter av relevans för umgängesfrågan kan prövas på nytt utifrån vad som är bäst för barnet.

    En grundläggande förutsättning för att umgänget ska kunna fungera är att föräldrarna kan samarbeta om det. Om en förälder motarbetar umgänget utan godtagbara skäl kan det vara en omständighet som gör att frågorna om vårdnad, boende och umgänge behöver omprövas.

    Kan man väcka talan om umgänge flera gånger?

    Vårdnadshavaren har rätt att väcka tala om att begränsa umgänget, det bör också innebära att vårdnadshavaren kan yrka andra dagar är de som är bestämda för umgänget. Normalt gäller principen om res judicata i domstol men den gäller inte i mål om umgänge så frågan om umgänge kan tas om på nytt igen och igen. Därmed blir svaret på frågan att ombudet för vårdnadshavaren kan väcka tala om umgängesfrågan igen, så länge som det är vad vårdnadshavaren vill.

    Det finns inte mycket för dig att göra om vårdnadshavaren om och om igen väcker talan om umgänget när denne inte är nöjd. Men troligtvis kommer inte denna talan leda till någon förändring av umgänget om inte några nya omständigheter talar för detta. Eftersom det endast har gått några dagar sedan domen från hovrätten kom är det inte mycket som kan ha förändrats sedan sist ni var i rätten. Man kan dock framföra att om vårdnadshavaren om och om igen väcker talan om umgänget och motarbetar det kan frågorna om vårdnad och boende igen behövas prövas i rätten eftersom vårdnadshavaren inte kan samarbeta.

    Sammanfattning och råd

    Vårdnadshavarens ombud kan väcka talan om umgängesfrågan om och om igen trots att man har fått en dom. Ombudet kan göra detta så länge som vårdnadshavaren själv vill väcka talan. Däremot är det osäkert att det faktum att vårdnadshavaren väcker talan kommer leda till någon ändring i umgängesfrågan om inte några nya omständigheter talar för att det bör ske en ändring.

    Jag kan rekommendera att använda samarbetssamtalen hos socialtjänsten för att få hjälp att nå enighet i frågan om umgänge, om ni inte har gjort detta än. Men om du vill ha hjälp i en framtida tvist och ha ett ombud som stödjer dig är du välkommen att boka tid till en av våra erfarna jurister.

    Jag hoppas att jag har svarat lättförståeligt på din fråga. Om du har några följdfrågor på detta svar är du välkommen att vända dig tillbaka till Fråga Juristen så hjälper vi dig. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden