Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan man som vårdnadshavare av barn flytta till annan ort utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

    Hej!
    Jag separerade från min dotters pappa för 1 och 1/2 år sedan. Hon är skriven hos sin pappa i vår nuvarande boendeort kommun X och vi kommer idag bra överens.
    Jag har träffat en ny som bor i kommun Y (ca. 5 mil från kommun X), han har två barn sedan innan. Kan jag flytta ihop med honom och då flytta till Y och fortfarande ha gemensam vårdnad utan att be om godkännande från dotterns pappa? Jag vill ha kvar dottern på förskolan och kommande skola i X, som vi bor i nu.
    Jag kommer ansvara för att hennes skolgång går bra och att hon kommer säkert och tryggt till och från förskola/skola under den veckan hon bor med mig. Jag kommer också ansvara för att hon kommer säkert till och från sin pappa de dagar vi lämnar/hämtar henne för mammavecka/pappavecka.
    Hur ser möjligheten ut för mig i detta läge?

    Rådgivarens svar

    2018-06-29

    Hej, och stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse på vad som gäller utifrån vad du har nämnt. Jag har av anonymitetskäl bytt ut namnen på kommunerna, så att de istället heter X och Y kommun. Vi börjar med att se hur lagreglerna ser ut för att sedan se hur de påverkar ditt fall. Det är främst reglerna i 6:e kapitlet föräldrabalken (nedan förkortat FB) som blir aktuella.

    Vårdnad och boende

    Ett barn står normalt under båda föräldrarnas vårdnad enligt 6 kap. 2 § FB. Det finns möjlighet att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna enligt 6 kap. 5 § FB men om föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet är god är det inte aktuellt.

    I och med att man har vårdnaden om barnet har man som vårdnadshavare rätt men också skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 § FB. När barnet står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna ska de tillsammans besluta om barnets personliga angelägenheter som är av ingripande betydelse, se 6 kap. 13 § FB. Föräldrarna behöver inte besluta tillsammans i de vardagliga besluten. Med regeln blir aktuell när en förälder skulle flytta med barnet eller då barnet byter skola.

    När ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna så används ofta växelvist boende om föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. För växelvist boende krävs också att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra. Domstol kan besluta om att barnet ska bo hos en av föräldrarna enligt 6 kap. 14 a § FB. Det skulle kunna vara aktuellt när föräldrarna inte kan enas över vart barnet ska bo och inte heller kan samarbeta. Men om föräldrarna kommer överens är de fria att avtala om vart barnet ska bo så länge vad som avtalas är till barnets bästa. Socialnämnden kan också hjälpa till att träffa avtal om boendefrågan, se 6 kap. 17 a § FB. Det finns även möjlighet att genom socialtjänstens samarbetssamtal att lösa boendefrågan om föräldrarna inte kommer överens helt själva, se 5 kap. 3 § socialtjänstlagen.

    Kan du flytta till annan ort utan samtycke från den andra föräldern?           

    I ditt fall har jag antagit att ni har växelvist boende för ert barn eftersom ni har mammavecka/pappavecka, även om barnet är folkbokfört hos pappan. När det gäller en flytt för en förälder som kommer att påverka barnets boende kräver det att man har samtycke från den andra föräldern. Detta beror på 6 kap. 13 § FB som säger att när ett barn har två vårdnadshavare ska de tillsammans komma överens om barnets personliga angelägenheter. Som tidigare sagt är boende en sådan personlig angelägenhet.

    Du har frågat om den gemensamma vårdnaden skulle påverkas av om flytten inte skulle godkännas. Svaret på den frågan blir att den inte gör det i första taget i alla fall. Ni har idag ett gott samarbete kring ert barn så det finns inte nu några indikationer på att det inte skulle vara delad vårdnad av ert barn. För att ändra delad vårdnad till ensam vårdnad behöver man också söka sig till domstol för att avgöra frågan.

    Vad kan du göra i denna situation?

    Du kommer att behöva ett godkännande från barnets pappa att få flytta till X kommun om ni ska ha ett växelvist boende i framtiden med mammavecka/pappavecka. Om han inte skulle godkänna det i första taget så kan du ändå göra en del saker för att ändå få flytta och ha kvar det växelvisa boendet.

    Det första rådet är att försöka avtala om barnets boende med pappan enligt 6 kap. 14 a § FB. Jag anser att växelvis boende fortfarande är praktiskt möjligt, det är endast 5 mil mellan er föräldrar och det bör bedömas som att ni bor tillräckligt nära varandra. Som argument kan du också uppge att du ska ansvara för att ert barn kommer tryggt och säkert till förskolan/skolan under den vecka som hon bor hos dig. Du kan också uppge till pappan att du ansvarar för att hämta/lämna henne till pappan när han ska ha henne hos sig.

    För att avtalet ska gälla ska det vara skriftligt och det krävs också att socialnämnden godkänner avtalet (de bedömer detta utifrån om avtalet är till för barnets bästa). Här kan också socialnämnden hjälpa till att sluta ett avtal. Du kan också använda socialnämndens samarbetssamtal i denna fråga och i det fallet kontaktar du socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört (dvs. kommun X).

    Om detta inte skulle fungera får du kontakta domstolen för att reda ut frågan. Detta skulle jag dock inte rekommendera i första taget eftersom samarbetet mellan dig och pappan kan försämras av att man väcker en sådan tvist i domstol. Det ska ses som den sista utvägen. Du kan läsa mer om hur det går till och vart man vänder sig här.

    Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, jag bedömer att möjligheterna ändå ser rätt så bra ut för dig. Du har idag ett gott samarbete med barnets pappa och det är ofta som man kan komma överens i dessa frågor och få det att fungera bra. Du behöver inte vara rädd över att förlora vårdnaden om barnet p.g.a. att du flyttar då ni har ett gott samarbete. Det finns också många möjligheter att lösa problemen genom socialtjänsten. Om du tycker att något i detta svar är oklart kan du ställa dem frågorna till Fråga Juristen. I annat fall önskar jag dig ett stort lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden