Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan man adoptera sin partners barn om man inte är gift eller sambo?

    Hej,

    Jag har en fråga angående adoption.

    Jag har påbörjat en process att skaffa barn själv. Alltså assisterad befruktning som ensamstående kvinna på klinik i Sverige. Jag är alltså själv juridisk förälder till detta barn. Jag började denna resa själv men har under tiden träffat någon. Hon har varit med större delen av resan och vi är nu gravida. (Barnet är fortfarande inte fött) Vi anser oss båda som föräldrar fast juridisk är det bara jag som kommer stå som förälder.
    Vi bor inte ihop och vi är inte gifta som det ser ut nu. Har hon rätt att adoptera barnet så att hon också kan stå som juridisk förälder när barnet är fött?

    Om vi skulle välja att inte leva ihop, vi separerar innan barnet är fött eller efter. Finns det en möjlighet för henne att adoptera barnet då?

    Tacksam på förhand

    Rådgivarens svar

    2018-05-04

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag kommer gå igenom reglerna kring föräldraskap vid assisterad befruktning samt reglerna om adoption nedan.

     

    Assisterad befruktning

    Om en kvinna som inseminerar sig är gift eller sambo måste partnern samtycka till inseminationen (lag om genetisk integritet mm 6 kap 1 b §). Samma sak gäller om det istället är fråga om befruktning utanför kroppen (7 kap 3 §). Den som har lämnat samtycke anses vara barnets förälder (Föräldrabalken (FB) 1 kap 9 §). Om kvinnan vid tillfället varit ensamstående (dvs ej sambo eller gift) blir hon den enda juridiska föräldern (FB 1 kap 7 §).

     

    Adoption

    En person som är över 25 år kan med rättens tillstånd få adoptera ett barn (FB 4 kap 1 §). Om det barn man adopterar är ens makes barn räcker som huvudregel att man fyllt 18 år. Om ett par är gifta får den ena maken adoptera den andre makens barn men dennes samtycke (FB 4 kap 3 §), detta kallas styvbarnsadoption. Sambor har inte samma möjligheter att adoptera som gifta par (se FB 4 kap 4 §). Det finns därmed inte heller någon möjlighet att styvbarnsadoptera om man är sambors. En sambo kan förvisso adoptera ensam (precis som vem som helst som kan få adoptera ensam), detta är dock en lämplighetsbedömning som domstol måste göra och det ska då också läggas till att de biologiska föräldrarna inte längre blir juridiska föräldrar då barnet adopteras bort.

     

    Sammanfattning

    Då kvinnan du nämner varken var din sambo eller någon du var gift med vid genomförandet av den assisterade befruktningen krävdes inget samtycke av henne och hon kan därmed inte automatiskt bli förälder. För att erhålla ett juridiskt föräldraskap i ditt fall krävs alltså adoption (närmare bestämt sk styvbarnsadoption), vilket kräver att ni gifter er. Regeringen har dock nyligen lämnat förslag på för att ändra lagen så att sambor ska få adoptera under samma villkor som gifta. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft redan 1 september 2018. Läs mer om det HÄR.

    Hoppas du fick svar på din fråga och kontakta gärna våra duktiga familjerättsjurister om adoption blir atuellt, länk hittar du HÄR. Lycka till!

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden