Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan mamman förlora vårdnaden på grund av att hon dömts till fängelse?

    Hej!
    Min sambo har blivit dömd för falsk angivelse och andra brott. Hon blev dömd till 1år och 2 månader. Hon kommer såklart överklaga. Men det är inte min fråga. Min fråga handlar om hennes barn sen ett tidigare förhållande. Min sambo och barnets pappa har ingen bra relation och han har sagt att han kommer göra allt för att få ensamvårdnad. Jag har en bra relation med barnet. Finns där en risk att min sambo förlorar vårdnaden och finns där något vi kan göra så att jag kan få träffa barnet ifall hon hamnar i fängelse?Barnet i fråga är 5 år.
    MVH orolig sambo

    Rådgivarens svar

    2019-01-28

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse gällande frågan.

    Vårdnadstvister

    När det gäller frågor gällande vårdnad av barn blir föräldrabalkens (FB) regler aktuella, framför allt kap 6. För att en förälder ska få ensam vårdnad krävs att denne väcker talan om ensam vårdnad i tingsrätten. Vid vårdnadstvister ska barnets bästa alltid vara avgörande. Det betyder att man alltid ska utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilda fall, utifrån omständigheterna och de individuella förhållandena. Vid bedömningen ska man bland annat ta hänsyn till om det finns risk för att barnet eller någon annan utsätts för övergrepp eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Utöver det ska man även ta hänsyn till barnets vilje, men med beaktande av barnets ålder och mognad. Man ska även beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

    Omständigheter som talar för ensam vårdad är bland annat om den andre gör sig skyldig till missbruk eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Även att ena föräldern varaktigt är förhindrad att utöva vårdnaden talar för ensam vårdad. Med varaktigt förhindrad menas att föräldern under överskådlig tid inte kommer kunna fatta beslut i frågor som rör barnet.

    Med bakrund av det ovan sagda, kommer barnets mor inte förlora vårdnaden endast med anledning av att hon dömts till fängelse. Utan det krävs att vissa andra omständigehter, som ovan nämnts, talar för att domstolen ska besluta om ensam vårdnad. Huvudregeln är ju som sagt gemensam vårdnad och att barnets bästa tillgodoses. Hur domstolen kommer besluta i just detta fall, är något som jag tyvärr inte kan svara på. Utan det är helt enkelt en fråga som rätten kommer avgöra.

    Rätt att träffa bonusbarnet?

    Gällande frågan om dina rättigheter att träffa barnet så bör nämnas att en bonusföräldern inte har några juridiska rättigheter gällande ett bonusbarn. Det finns alltså inte lagstiftat någonstans att du har en viss rätt att träffa eller umgås med ditt bonusbarn. Jag skulle dock rekommendera att ni tillsammans försöker komma överens gällande denna frågan så att du också får möjlighet att träffa barnet.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du skulle behöva vidare juridisk rådgivning är du välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens Jurist.

    Vänliga hälsningar,

    Elma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden