Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan jag överklaga socialnämndens beslut om att tvångsomhänderta mitt barn?

    Socialtjänsten har tvångsomhändertagit min dotter som är 13 år gammal utan sakliga grunder och förklaringar. De hävdar att jag som vårdnadshavare inte har gett adekvat psykisk vård som socialsekreteraren tycker och gör sin egen begäran om psykisk vård, fast flickan behöver inte akut vård vid området. Flickan har redan en pågående vård och vårdplan vid Astrid Lindgrens sjukhus vilket socialtjänsten avbröt på obestämd tid. Vad ska jag som vårdnadshavare göra?

    Rådgivarens svar

    2020-04-14

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan ta dig vidare i din situation.

    Överklaga socialnämndens beslut

    Socialnämnden har fattat ett beslut om att tvångsomhänderta ditt barn. Detta beslut har fattats med stöd av lagen om vård av unga. Vissa beslut som socialnämnden fattar med stöd av denna lag får överklagas (41 § lagen om vård av unga). Besluten som kan överklagas är många och här ska endast några exempel nämnas:

    1. beslut om var vården av den unge ska inledas eller beslut i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas
    2. beslut i fråga om umgänge eller beslutat att den unges vistelseort inte ska röjas
    3. beslut i fråga om umgänge

    Observera att det inte är alla beslut som kan överklagas utan endast de som räknas upp i 41 § första stycket lagen om vård av unga.

    Överklagandet måste göras inom 3 veckor från det att den som beslutet riktar sig mot har tagit del av beslutet (44 § förvaltningslagen). Här kan du läsa mer om hur man överklagar ett beslut om att tvångsomhänderta ett barn.

    Hemtagningsbegäran

    Om överklagandetiden har gått ut eller om du inte når framgång med överklagandet kan du göra en hemtagningsbegäran som socialnämnden i din kommun kommer att utreda (11 kap 1 § socialtjänstlagen). Socialnämnden kommer då fatta ett beslut om att barnet antingen ska komma hem igen eller stanna i det familjehem han eller hon placerats i. Även detta beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten (41 § förvaltningslagen). Kontakta din kommun får att får reda på hur du ska göra en hemtagningsbegäran hos just din kommun.

    Socialnämndens egen utvärdering av beslutet

    Slutligen ska tilläggas att socialnämnden senast var sjätte månad gör en egen utvärdering av beslutet. Socialnämnden kommer då överväga om det fortfarande finns behov av vård av den unge (13 § lagen om vård av unga). Efter senast sex månader ska alltså socialnämnden fatta ett nytt beslut som innebär att barnet antingen ska vara fortsatt omhändertaget eller få komma hem. Om socialnämnden skulle fatta ett beslut som innebär fortsatt vård av den unge så kan även detta beslut överklagas (41 § lagen om vård av unga).

    Sammanfattning och rekommendation

    Eftersom jag inte vet mer exakt vad beslutet om att tvångsomhänderta din dotter innebär så är det svårt för mig att säga om det går att överklaga. Som nämnts ovan kan inte alla beslut överklagas. Jag skulle dock rekommendera dig att läsa igenom brevet/mailet du fick med information om beslutet. Om beslutet går att överklaga så ska det stå i brevet/mailet. Du kan också ringa din kommun och höra med dem vad som gäller. På Familjens Jurists hemsida kan du också läsa mer om omhändertagande av barn samt boka tid för juridisk rådgivning via telefon.

    Jag önskar dig stort lycka till och hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden