Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan jag kräva att den andra föräldern umgås mer med barnen?

    Jag har barnen nästintill heltid och barnens pappa har varannan helg. Vi har delad vårdnad. Han vill inte ha dom mer men jag vill ha någorlunda lika. Kan man kräva att den andra ska ha barnen mer? Ibland väljer han när han vill träffa dom eller inte och det gör mig så arg för hans liv styr våra när han velar och ändrar. Jag vet aldrig när han ska ha barnen eller inte utan får ta en dag i taget. På sommaren kan vi bestämma saker men saker ändras alltid. Vad kan jag göra?

    Rådgivarens svar

    2019-07-02

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller i ditt ärende. Det är framför allt bestämmelserna i föräldrabalken (FB) som aktualiseras.

    Barnets bästa
    I alla beslut som gäller vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2 a § FB. Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Bedömningen ska inte ske schablonmässigt utan man måste titta på omständigheterna i det enskilda fallet. 

    Umgängesvägran
    Föräldrar har ett gemensamt ansvar för att umgänget tillgodoses, 6 kap. 15 § FB. Det dina barns pappa gör kan utgöra någon form av umgängesvägran. Med umgängesvägran menas att umgängesföräldern (pappan) hindrar eller begränsar sina barns möjligheter att träffa honom trots att de kanske vill träffa honom. 

    Utifrån barnets bästa är det dock varken lämpligt eller möjligt att tvinga en förälder, som inte är intresserad, att umgås med sina barn. I de fall ett umgänge har bestämts, men umgängesföräldern upprepade gånger väljer att inte komma till bestämda umgängestillfällen, bör i stället övervägas om umgänget bör begränsas eller upphöra helt för att barnet inte gång på gång ska behöva känna sig sviket (läs mer om detta i SOU 2005:43 s. 170 f).

    I ditt fall
    Det är ur barnens perspektiv beklagligt när en förälder beter sig på det sätt du beskriver. Det du själv kan göra är att ta hjälp av familjerätten i din hemkommun för att boka in ett samarbetssamtal med barnens pappa där du kan framföra dina och barnens önskemål. Det är alltså inte möjligt att tvinga honom till utökat umgänge men förhoppningsvis kan det ske på frivillig väg om han förstår hur viktigt det är för era barn.

    Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Om det skulle dyka upp fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem.

    Med vänlig hälsning,

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden