Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan jag flytta med mitt barn utan den andre vårdnadshavarens samtycke?

    Jag ska flytta till en stad som ligger 6 min bort från min dotters skola, vilket medför att vi får pendla varann vecka eftersom vi har delad vårdnad. Dotterns pappa vill inte gå med på detta då han anser att det bästa är att båda föräldrarna bor i samma stad. Har han rätt att säga nej om det inte berör honom med pendlandet eftersom jag sköter allt gällande körning på min vecka? Han vägrar kompromissa även med andra lösningar jag har lagt fram som förslag. Som exempel istället för varann vecka så kan våran dotter vara mån-torsd hos honom och hos mig torsd-sönd. Jag känner att jag sitter fänglad i en stad jag inte vill bo. Vad kan jag göra?

    Rådgivarens svar

    2020-08-04

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Har du rätt att flytta vart du vill? Egenmäktighet ned barn

    Du har såklart rätt att flytta vart du vill. Detta är ingenting som barnets andra förälder kan påverka. Situationen kan dock bli annorlunda om du vill flytta med barnet. brottsbalken stadgas nämligen att den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under 15 år egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren utan beaktansvärt skäl och utan tillåtelse och därigenom själv tar sig rätt kan dömas för egenmäktighet med barn (brottsbalken 7 kap 4 §). Det kan alltså vara ett brott att egenmäktigt skilja ett barn under 15 år från den andre vårdnadshavaren.

    Barnens självbestämmanderätt

    Som vårdnadshavare har man förvisso en rätt att bestämma i vissa frågor som rör barnet, men barn har också en s k självbestämmanderätt. I föräldrabalken stadgas först och främst att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap 11 och 13 §§). Med personliga angelägenheter avses t ex vilken skola barnet ska gå i eller var barnet ska bo. Vidare stadgas det dock att vårdnadshavarna i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (föräldrabalken 6 kap 11 och 13 §§). Sammanfattningsvis innebär alltså detta att barn har en självbestämmanderätt som dessutom ökar i takt med att de blir äldre.

    Vad gäller i ditt fall?

    Du behöver inte oroa dig över att göra något olagligt genom att flytta dit du nu ska flytta. Det hade varit brottsligt ifall du flyttat så pass långt att barnets andre vårdnadshavare inte hade kunnt träffa denne, men så är ju inte fallet. Du har alltså rätt att flytta dit du nu planerar att flytta, oavsett om ditt barn flyttar med dig eller inte. Det viktiga är som sagt att barnet fortfarande kan träffa sin andre förälder.

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden