Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan jag bli tvingad till att godkänna gemensam vårdnad om mitt barn?

    Jag har en son på 6 veckor. Jag har ensam vårdnad då jag och pappan inte är gifta. Jag bad pappan flytta ut för 1,5 vecka sedan eftersom jag inte tycker att hans levnadssätt och miljön han skapade för vår son var rätt. Jag litar alltså inte på honom av flera anledningar. Han får träffa sin son hur ofta han vill men jag har sagt att tills jag kan lita på honom så kommer jag vara med när han är med vår son. Nu har han hotat med att jag ska skriva över halva vårdnaden på honom, att vi ska ha vår son veckovis och att jag under hans vecka inte ska ha någon talan om vad som händer i hemmet när min son är där. Pappan har ett beroende av narkotika och hans umgänge lika så. Han har alltid vänner hemma och kan lämna över vår son till en vän för att gå ut en stund och röka på. Dagen efter förlossningen tog han även dit en tjej som jag tydligt sa att jag inte ville ha nära varken mig eller sonen på grund av säkerhetskäl. Det struntade han i och tog dit henne ändå och hotade med att annars skulle han ta barnet ner till ingången så hon kunde träffa vår son. Jag vill inte ge honom halva vårdnaden då jag anser att han inte ger vår son den trygghet och det hem han ska ha. Pappan vet att det kommer bli en diskussion kring detta och kanske känner han även till att han kan bli testad för narkotika och därför avstå från narkotika enbart för att det inte ska synas på testet. Det är min rädsla nu, att han ska ljuga till sig halva vårdnaden och att min son enligt lag har rätt att vara i hans hem. Min fråga är: Kan jag bli tvingad till att skriva över vårdnaden? Behöver jag ha goda skäl och bevis till varför det inte är lämpligt eller till varför jag inte vill?

    Rådgivarens svar

    2020-02-23

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Vem har rätt till vårdnaden om ett barn?

    Frågor om barn och föräldrar regleras i föräldrabalken. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är vårdnadshavare och därmed har både rättigheter och skyldigheter att fatta beslut som rör barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap 11 §), t ex vilken skola barnet ska gå i.

    Det bästa är givetvis om föräldrarna är överens om vårdnaden. Om föräldrarna däremot inte är överens om vårdnaden kan man alltid vända sig till socialtjänsten inom sin kommun för gratis familjerådgivning. Syftet med familjerådgivningen är då att komma fram till ett gemensamt beslut om vårdnaden. Om inte heller familjerådgivning skulle lösa konflikten kan saken prövas av en domstol. Det räcker med att ena föräldern väcker talan om vårdnadstvist hos domstol (föräldrabalken 6 kap 5 § tredje stycket).

    Domstolens prövning av gemensam vårdnad

    I sin bedömning av vårdnaden kommer domstolen utgå ifrån följande:

    • Barnets bästa ska alltid beaktas (föräldrabalken 6 kap 2a §). Detta betyder att det beslut som barnet mår bäst av ska fattas.
    • Om föräldrarna inte är överens om att ha gemensam vårdnad, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam, under förutsättning att detta är förenligt med barnets bästa (föräldrabalken 6 kap 4 §).
    • Rätten får endast besluta om att vårdnaden inte ska vara gemensam om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenligt med barnets bästa (föräldrabalken 6 kap 5 §).

    Vad gäller i ditt fall?

    Du behöver inte ”godkänna” gemensam vårdnad, men barnets pappa kan väcka talan om gemensam vårdnad i domstol. Detta betyder inte nödvändigtvis att rätten kommer besluta om gemensam vårdnad. Återigen så kommer domstolen fatta det beslut som barnet mår bäst av. Jag kan dock inte uttala mig om vad just ditt barn mår bäst av eftersom jag inte känner till alla omständigheter. Jag kan därför inte heller uttala mig om ifall rätten skulle besluta om gemensam vårdnad eller inte. Om rätten däremot skulle besluta om gemensam vårdnad blir du ”tvingad” till att godkänna detta. Det spelar då ingen roll om du har goda skäl till att inte vilja ha gemensam vårdad eller inte.

    Jag skulle dock inte rekommendera dig att låta det gå så pass långt att saken tas upp i domstol. En rättegång brukar nämligen bli en lång och dyr process som kan komma att påverka både dig och ditt barn negativt. Jag rekommenderar dig istället att vända dig till din kommun för gratis familjerådgivning. Där kan du prata med någon om din oro för ditt barn.

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Vill du läsa mer om vårdnad om barn kan du göra det här på Familjens Jurists hemsida där du även kan boka juridisk rådgivning via telefon.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden