Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan jag adoptera min partners barn?

    Jag skulle vilja adoptera min kvinnas två döttrar 12 och 14år gamla. Hon har ensam vårdnad om sina döttrar och flickorna och jag vill det också. Hur går man till väga och hur lång tid tar det?

    Rådgivarens svar

    2020-08-18

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Krav för att få adoptera ett barn

    Barnets bästa och lämplighetsprövning

    Frågor om adoption regleras i föräldrabalken. Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt (föräldrabalken 4 kap 1 §). Detta betyder att det beslut som barnet mår bäst av ska fattas. Vidare får ett barn adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (föräldrabalken 4 kap 2 § första stycket). Vid denna bedömning av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (föräldrabalken 4 kap 2 § andra stycket).

    Barnets vilja och samtycke

    Innan adoptionen ska barnet få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen (föräldrabalken 4 kap 3 § första stycket). Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (föräldrabalken 4 kap 3 § andra stycket). Den som har fyllt 12 år får dessutom adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen (föräldrabalken 4 kap 7 §).

    Den andre vårdnadshavarens samtycke

    Slutligen får ett barn inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (föräldrabalken 4 kap 8 §). Detta betyder att en adoption får ske utan den andre förälderns samtycke under förutsättning att denne förälder inte är vårdnadshavare.

    Avslutning

    Du kommer kunna adoptera din kvinnas barn under förutsättning att detta anses vara det bästa för barnen. Rätten kommer ta hänsyn till barnens uppväxt samt deras relation till såväl den andra biologiska föräldern som till dig. Den andre biologiska förälderns samtycke krävs inte eftersom denne inte är vårdnadshavare.

    Jag kan tyvärr inte säkert säga hur lång tid det kommer ta. På domstolsverkets hemsida kan ni läsa mer om hur man ansöker om en adoption.

    Jag önskar er stort lycka till och hoppas du känner att du fick svar på dina frågor. Har du några fler funderingar är du välkomna med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden