Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan jag adoptera min frus vuxna dotter?

    Jag undrar om jag kan adoptera min styvdotter som är 33 år, trots att hennes pappa lever? De hela handlar om att hon ska kunna ärva det jag efterlämnar vid bortgång. Hennes biologiska pappa har dessvärre inga tillgångar. Hon har funnits med mig i 16 år och bott med oss (hennes mamma och mig) i vår gemensamma lägenhet men har sedan ett antal år en egen bostad med hennes sambo och deras 2 barn. Jag har ett tidigare äktenskap med 2 vuxna barn 32 resp. 30 år. De tog avstånd från mig när jag träffade min nuvarande fru och har inte velat ha kontakt med mig på sedan dess (16 år). Därför känner jag att jag har starkare band med min styvdotter och vill därför att hon ska ha en andel av arvet. Hur ser det rent juridiskt ut vad det gäller min önskan i det hela?

    Rådgivarens svar

    2020-03-04

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att adoptera en vuxen person vars föräldrar fortfarande är i livet. Jag redogör nedan dels för vad som gäller angående adoption men även de arvsrättsliga regler som är tillämpliga i din situation.

    Vad gäller om man vill adoptera en person över 18 år?

    Den rättsliga regleringen gällande adoption finns i 4 kap föräldrabalken (FB). Av 4 kap. 4 §  FB framgår att en person över 18 år får adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden (den som vill adoptera) och den vill bli adopterad samt om adoptionen i övrigt är lämplig. Vid bedömningen om det finns särskild anledning beaktas om sökanden har uppfostrat den som ska adopteras eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Men även inställningen hos föräldrarna till den som ska adopteras ska beaktas.

    En sökande som är gift med barnets ena förälder får adoptera barnet om den föräldern samtycker (4 kap. 6 § FB). Är det fråga om vuxenadoption (personen är över 18 år) krävs det även samtycke från den som ska adopteras (4 kap. 7§ FB). Däremot krävs inte samtycke från barnets andra förälder, det vill säga den som inte är gift med sökanden. Men den förälderns inställning till adoptionen kommer att tas i beaktande vid bedömningen av huruvida adoptionen ska bifallas eller inte. Ett barn som är under 18 år får dock inte adopteras utan vårdnadshavares samtycke (4 kap. 8 § FB).

    Det är tingsrätten som prövar frågan om adoption. En ansökan om adoption skickas direkt till tingsrätten.

    Arv, laglott och testamente

    Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Av arvsordningen i 2 kap framgår att bröstarvingar till arvlåtaren ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Här ingår både biologiska och adopterade barn. Bröstarvingar har rätt till sin laglott som utgörs av hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap. Finns flera bröstarvingar delar de på den halvan. Andra hälften av kvarlåtenskapen kan arvlåtaren testamentera efter egen fri vilja (9 kap. 1 § ÄB). 

    Din situation

    Förutsatt att din hustru och din styvdotter båda samtycker kan det finnas förutsättningar för att en vuxenadoption ska bifallas. Bedömningen görs av domstolen som tar flera omständigheter i beaktande, bland annat din och styvdotterns relation och hennes biologiska fars inställning till adoptionen.

    Din styvdotter har i dagsläget inte någon arvsrätt till din kvarlåtenskap. Skulle däremot en adoption gå igenom ingår hon i första arvsklassen och har rätt till sin laglott, precis som dina biologiska barn. De tre får då dela på halva din kvarlåtenskap. Den andra halvan kan du testamentera som du vill. Dock är det här också viktigt att vara medveten om att dina biologiska barn vid din bortgång har rätt att omedelbart få ut sitt arv eftersom de är s.k. särkullbarn (från ett tidigare förhållande). Din adoptivdotter skulle däremot få vänta med att få ut sitt arv tills även hennes mor har gått bort, eftersom du och hennes mor är gifta (3 kap. 1 § ÄB). 

    Skulle en adoption inte gå igenom så har du möjlighet att testamentera upp till halva din kvarlåtenskap till din styvdotter. Dina biologiska barn har oavsett rätt till sin laglott. I denna situation är det dock extra viktigt att tänka på din efterlevande hustru. 

    Sammanfattande råd

    Hur domstolen beslutar i just er i situation kan jag tyvärr inte svara på eftersom det beror på flera olika omständigheter. Beroende på om adoptionen går igenom eller inte så får det olika betydelse för din kvarlåtenskap och din styvdotters möjligheter att ärva. För att säkerställa att din kvarlåtenskap fördelas så som du vill är det oavsett en god idé att upprätta ett testamente. För att det ska bli juridiskt korrekt och undvika framtida otrevliga överraskningar och konflikter rekommenderar jag i ditt fall att ta hjälp av en jurist. Här kan du läsa mer om adoption hos Familjens Jurist, som även kan hjälp dig med juridisk rådgivning vad gäller arv och testamente. Välkommen att boka en tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister! 

    Jag hoppas att du har fått svar på några av dina funderingar.

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden