Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan föräldrar göra vad de vill med barnets tillgångar?

    Hej! 

    Våren 2017 stack jag hemifrån och flytta in till ett familjehem, då var jag 17,5 år. Våren 2018 får jag hem ett brev från banken om att jag ska deklarera ca 3000kr. Då visar det sig att mina föräldrar har sålt mig fond som stod på mitt namn bara några dagar efter jag flyttat in till familjehemmet. För att dem inte vill att jag ska ha tillgång till dem pengarna när jag fyllde 18 senare samma år. Jag undrar om man som förälder får sälja sitt barns fond som står på barnets namn innan dem är myndiga utan barnets godkännande eller vetande och ta pengarna till sig själva? Med tanken på att fonden stod i mitt namn är det väll mina pengar? Undrar om det är lönt att betala dyrt för en jurist att ta upp detta ärende eller om det är lönlöst att få tillbaka dem pengarna? 

    Rådgivarens svar

    2020-12-27

    Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Först gör jag en allmän redogörelse av rättsläget, sedan följer en tillämpning i ditt fall.

    Din situation gäller vårdnadshavares rätt att förvalta barnens egendom och då tillämpas föräldrabalken.

    Förmyndare

    Ett barn under 18 år är inte myndigt och behöver således en förmyndare som tar hand om barnets tillgångar, 9 kap. 1 § föräldrabalken. Huvudregeln är att barnets vårdnadshavare är också dennes förmyndare, 10 kap. 2 § föräldrabalken.

    När föräldrar är förmyndare bestämmer de hur barnets tillgångar ska användas eller placeras, 13 kap. 1 § föräldrabalken. Detta innebär att föräldrarna tämligen fritt kan bestämma vad de gör med barnets tillgångar. I vissa situationer när tillgångarna överstiger ett visst belopp (cirka 300 000 kr) gäller särskilda regler och föräldrarna kan inte lika fritt göra vad de vill med tillgångarna, se 13 kap. 2 § föräldrabalken.

    Vissa undantag gäller också för tillgångar som ett barn genom eget arbete efter att hen fullt 16 år förvärvat, 9 kap. 3 § föräldrabalken. Dessa tillgångar kan barnet själv fritt förfoga över och föräldrarna måste ha samtycke från barnet om de vill göra något med tillgångarna. Samma gäller för egendom som barnet fått genom gåva, arv, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande under villkor att den underårige själv skall få råda över egendomen, 9 kap. 4 § föräldrabalken.

    Förmyndares skyldigheter

    Förmyndare har dock allmänt en skyldighet att förvalta barnets egendom på ett omsorgsfullt sätt och så det bäst gagnar barnet, 12 kap. 3 § föräldrabalken. Barnets medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt, 12 kap. 4 § föräldrabalken. Förmyndare kan bli skadeståndsskyldiga om de uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakar ekonomisk skada, 12 kap. 14 § föräldrabalken.

    Tillämpning

    Om dina föräldrar är dina förmyndare, vilket de är i de flesta fall, kan de ganska fritt göra vad de vill med dina tillgångar tills du fyllt 18 år och behöver inte ditt samtycke. Undantag gäller om du förvärvat tillgångar genom arbete efter att du fyllt 16 år eller fått pengar i t.ex. gåva med villkor att du ska själv råda över egendomen.

    Dina föräldrar ska dock förvalta din egendom så att den bäst gagnar dig. Dina föräldrar kan ta pengar från ditt konto för att sörja för dig och saker som är till nytta för dig. Om pengarna har tagits bara för att du inte ska ha dem och att orsaka skada för dig kan dina föräldrar möjligtvis bli skadeståndsskyldiga. Detta är dock från att bevishänseende något knepigt, eftersom det kan vara svårt att utreda hur dina föräldrar använt pengarna.

    Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar tveka inte att höra av dig igen. Du kan även gå till överförmyndaren i din kommun. Där kan du få hjälp med frågor som gäller föräldrarnas ansvar över barns ekonomi.

     

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden