Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan ena föräldern flytta med barnen utan andra förälderns samtycke?

    Hej!

    Jag och min man har gemensam vårdnad över våra två barn, i dagsläget 8 och 9 år gamla. Vi har varit skilda i två år. Barnen bor hos mig (är skrivna hos mig) och träffar sin pappa varannan helg och har så gjort under två år. Jag önskar flytta längre söderut då jag har träffat en ny man men barnens pappa motsätter sig en flytt. Han själv kommer framöver, under en period på 2,5 år, att arbeta 32 mil från vår nuvarande boendeort i veckorna. Att jag flyttar söderut (ca 7 mil ifrån vår nuvarande boendeort) kommer inte påverka hans relation till barnen eller hans möjlighet att ha dem varannan helg. Jag kan själv ombesörja att de kommer fram och tillbaka. Min fråga är då, kan han motsätta sig en flytt? Hur går jag tillväga för att komma vidare?

    Rådgivarens svar

    2019-05-29

    Hej!

    Tack för att du vänt dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Här nedan kommer en redogörelse för de regler som aktualiseras vid besvarandet av din fråga. De bestämmelser om barns boende som finns för föräldrar med gemensam vårdnad hittar vi i föräldrabalken (1949:391) (FB).

    Barns boende vid gemensam vårdnad
    Eftersom att ni har gemensam vårdnad om barnen har ni båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter. Systemet med gemensam vårdnad bygger på samarbete mellan föräldrarna. Det betyder att ni tillsammans har ansvaret för att uppfostra barnen och ta vad lagen kallar ingripande beslut rörande deras framtid, t.ex. frågor rörande skolgång och boendeort. Som en allmän princip väger barnens bästa tungt i fråga om bl.a. boende och umgänge och för att fortsatt ha gemensam vårdnad vid en flytt krävs det ett godkännande från den andra föräldern.

    Skulle du som förälder flytta till en annan ort och ta barnen med dig, trots att ni har gemensam vårdnad och den andra förälderns samtycke saknas, så kan du faktiskt bryta mot lagen (egenmäktighet med barn). Vill man flytta med sitt barn till en annan ort utan den andra förälderns tillåtelse måste man söka ensam vårdnad, och på så vis få egen beslutanderätt om barnet.

    Sammanfattning och råd
    Det kan vara svårt när det kommer till barns boende vid gemensam vårdnad. Mitt råd till dig är att försöka få den andra förälderns godkännande till flytten. Det bästa är alltid att komma överens sinsemellan utan att blanda in andra.

    Om ni inte kan komma överens om barnens boende kan ni vända er till kommunen för att delta i samarbetssamtal. Samarbetssamtal finns till för att föräldrar ska kunna lösa frågor angående sina barns vårdnad, umgänge och boende. Samtalet syftar till att få föräldrarna att kommunicera utan att behöva gå till domstol. För att ett samarbetssamtal ska vara möjligt krävs det att båda vårdnadshavare samtycker till det.

    Om du vill flytta med barnen men den andra föräldern fortsatt motsätter sig det, kan du ansöka om ensam vårdnad. Det ska nämnas att det är svårt att få ensam vårdnad om det inte finns väldigt starka skäl som talar mot gemensam vårdnad. Man får också vara beredd på att det handlar om en ganska lång och dyr process. Det bästa för alla är att enas om en lösning som fungerar för alla parter.

    Hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem.

    Med vänlig hälsning,
    Cebrina Carlsson

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden