Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan en vårdnadstvist inledas om föräldrarna inte kan komma överens?

    Mitt barn bor växelvis hos mig och sin far (två veckor åt gången). Nu vill barnets far ha barnet några dagar under mina veckor. Kan han kräva det?
    Han vill också veta varför jag nekar honom det. Måste jag svara på det? Kan det bli en vårdnadstvist om jag inte svarar på ett sms där han frågar om jag redan muntligt har sagt nej?

    Rådgivarens svar

    2020-05-10

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Barnets föräldrar måste samarbeta och komma överens

    Frågor om föräldrar och barn regleras i föräldrabalken. Du undrar dels om barnets far kan kräva att få ha barnet några dagar under dina veckor, dels om du måste förklara varför du nekar honom det. Dessa frågor finns det inget svar på i föräldrabalken och inte heller i någon annan lag. Det finns alltså ingen lag som säger att barnets far har en rätt att kräva att få ha ert barn några dagar under dina veckor, men det finns inte heller en lag som säger att du har en rätt att neka honom det. Likaså finns det ingen lag som säger att du är skyldig att förklara för honom varför du nekar honom att ha ert barn några dagar under dina veckor.

    Eftersom jag antar att ni båda är barnets vårdnadshavare har ni dock båda två en rätt och en skyldighet att bestämma i barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap 11 §). Detta kan tolkas som att ni båda har en rätt att bestämma vem barnet ska vara hos de aktuella dagarna och att ni därför måste komma överens och samarbeta om frågor som rör barnet.

    Vårdnadstvist

    Huruvida barnets far väljer att starta en vårdnadstvist kan jag givetvis inte svara på. Vill han på den saken prövad så har han också rätt att göra det. Detta betyder dock inte att du kommer förlora vårdnaden bara för att han inleder ett ärende om det. När ett beslut om vårdnaden om ett barn ska fattas ska barnets bästa vara avgörande (föräldrabalken 6 kap 2 a § första stycket). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

    • risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
    • barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    (Föräldrabalken 6 kap 2 a § andra stycket).

    Detta betyder att det är ganska allvarliga omständigheter som kan medföra att endast ena vårdnadshavaren får behålla vårdnaden om barnet. Det faktum att du inte svarar på ett sms är inte en sådan omständighet.

    Jag vill ändå uppmana er till att försöka komma överens och att alltid vara öppna för att föra en dialog om sådant som rör barnet. Kan ni inte komma överens kan ni gemensamt eller på egen hand vända er till kommunens familjerådgivning. Den ska vara gratis och tillgänglig för alla kommunens medlemmar.

    Jag önskar dig stort lycka till och hoppas du känner att du fick svar på dina frågor. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden