Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan en vårdnadshavare förbjuda mig att träffa mina barn?

    Min exfru har genom en advokat förbjudit mig att träffa och prata med våra barn. Som vi har delad vårdnad om. Har hon verkligen rätt att förbjuda mig att träffa våra barn?

    Rådgivarens svar

    2018-12-27

    Hej! Tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Det korta svaret på din fråga är att en vårdnadshavare inte har laglig rätt att förbjuda en förälder från att träffa sina barn. När en förälder medvetet hindrar den andra föräldern att träffa sina barn kallas det umgängessabotage. Om barnen är under 15 år kan kan din exfru dessutom göra sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn enligt 7 kap 4 § Brottsbalken, om hon inte låter dig träffa barnen och hon inte har beaktansvärda skäl för detta.

    Allmänt om föräldrabalkens regler
    Jag kommer i det följande redogöra allmänt för det lagstadgade ansvar ni har som vårdnadshavare som kan vara bra att veta i din situation. Enligt föräldrabalken och specifikt 6 kap 1–2 §§ bär den som har vårdnaden om ett barn ansvaret att tillgodose barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. När ni har delad vårdnad om barnet ska ni gemensamt bestämma över barnets personliga angelägenheter, detta enligt 6 kap 13 § Föräldrabalken. Föräldrabalkens regler utgår från att barnets bästa alltid kommer i första rummet, se 6 kap 2 a Föräldrabalken, och en utgångspunkt är då att det är i enlighet med barnets bästa att barnet regelbundet ska få träffa båda sina föräldrar. Även 6 kap 15 § Föräldrabalken kan vara av relevans, då bestämmelsen anger att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som hen inte bor med. Föräldrarna till barnet har gemensamt ansvar att komma överens om att tillgodose barnets behov till umgänge med den förälder som hen inte bor med.

    Rekommendationer
    Det kan vara så att ni vill ompröva vårdnadsbeslutet på grund av svårigheterna att få till umgänge. Detta har både du och din exfru rätt att göra enligt 6 kap 5 § Föräldrabalken. Eftersom advokat är inblandad verkar det som att ni redan är i någon slags process, men jag vill påminna om att en vårdnadstvist är mycket psykiskt och ekonomiskt krävande för både barn och föräldrar. Jag förstår att situationen är komplicerad men det mest väsentliga är ni gemensamt och behärskat kan komma fram till en lösning som främst passar barnet och även er. Om detta inte är möjligt rekommenderar jag dig att ta hjälp av ett juridiskt ombud.

    Jag hoppas detta svar gav svar på din fråga och lite mer klarhet i din rättsliga situation. Om du önskar hjälp och vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra erfarna jurister på Familjens jurist.

    Vänliga hälsningar,
    Joanna

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden