Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan en vårdnadshavare flytta med ett barn utan den andra vårdnadshavares medgivande?

    Hej. 
    Idag står jag skriven i en kommun och min sambo i en annan och vårat gemansamma barn står skriven hos henne och i den kommunen. Om jag och min sambo flyttar ihop med vårat barn och han skrivs i den kommunen vi båda ska flytta till och går på dagis i den kommunen. Om vi av någon händelse skulle gå i sär. Kan hon kräva att han ska byta kommun igen? Eller vad händer om hon tex flyttar tillbaka till sen ”hemkommun”
     

    Rådgivarens svar

    2020-12-13

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Först gör jag en allmän redogörelse för rättsläget och därefter följer en tillämpning i ditt fall. 

    Jag antar att du och din partner har gemensam vårdnad över ert barn. 

    Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

    Om två föräldrar har gemensam vårdnad över ett barn ansvarar de tillsammans över barnet och alla beslut rörande barnet ska göras tillsammans, 6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken

    Detta innebär dock inte att båda föräldrarna måste delta i alla beslut rörande barnet. När det gäller daglig omsorg som mat, kläder, sovtider och fritid har det ansetts ligga i sakens natur att det är den föräldern barnet bor med som i praktiken har bestämmanderätten. Andra beslut får fattas av den ena vårdnadshavaren ensam endast om den andra vårdnadshavaren är förhindrad att ta del i beslutet och beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas, 6 kap. 13 § 2 st. föräldrabalken

    Om föräldrarna inte kan tillsammans bestämma var barnet t.ex. ska kan en domstol bestämma om detta, 6 kap. 14a § föräldrabalken. 

    Tillämpning

    Om du och din partner går isär och har fortfarande gemensam vårdnad så är ni båda ansvariga för beslut gällande ert barn. Din partner kan således inte utan ditt medgivande flytta till en annan kommun med ert barn. Om ni inte kan komma överens, kan en domstol bestämma över vårdnaden, boende och umgänge. I de allra flesta fall är det givetvis bäst om föräldrarna kan komma överens tillsammans. 

    Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar ställ gärna en till fråga till oss på Fråga Juristen.

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden