Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan en förälder vägra att betala underhållsbidrag?

    Jag betalar underhåll. Men ändå ringer min ex sambo o tjatar om pengar redan efter halva månaden. Nu senast pengar till barnets mobiltelefon. Mitt ex är extremt slösaktig och manipulativ. Nu är mina två frågor så här: ska underhållsbidraget täcka för barnets mobilräkning? Och kan jag stämma mitt ex att inte betala något underhåll alls, eftersom det är mitt hon som bestämt att barnen ska bo hos sig, trots att jag försöker och vill att barnen ska bo lika mycket hos mig.

    Rådgivarens svar

    2020-03-09

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation. Reglerna om underhållskyldighet regleras i föräldrabalkens 7:e kapitel.

    Skyldighet att betala underhållsbidrag

    Om en förälder inte har vårdnaden om barnet eller inte varaktigt bor tillsammans med barnet har denne en underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget storlek ska föräldrarna tillsammans bestämma genom avtal. Om föräldrarna inte kan komma överens kan underhållsbidragets storlek fastställas av domstol (7 kap 2 § föräldrabalken).

    Ett barn har rätt till underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga (7 kap 1 § föräldrabalken).

    Vad ska underhållsbidraget täcka?

    Underhållsbidraget ska täcka barnets behov. Det anges inte närmare i föräldrabalken vad exakt som ska ingå i underhållsbidraget. Det är föräldrarna själva som ska komma överens om underhållsbidragets storlek.

    Er situation

    Som ovan nämnt ska underhållsbidraget täcka barnets behov. Lagen anger inte exakt vad underhållets ska räcka till. Så vad avser din första fråga så finns det inget i föräldrabalken som uttryckligen anger att just mobilräkning ingår i underhållsbidraget. Det är istället något ni föräldrar gemensamt, utifrån ert barns behov, ska bestämma om det ska ingå i underhållsbidraget. 

    Vad avser din andra fråga, förstår jag det som att du inte vill betala något underhåll alls då din partner bestämt vart barnen ska bo. Av föräldrabalken följer däremot en skyldighet för en förälder som inte har vårdnaden om barnet eller som inte varaktigt bor tillsammans med barnet att betala underhållsbidrag till den andra föräldern.

    Rekommendation

    Du är enligt föräldrabalken skyldig att betala underhållsbidrag. Det är ni föräldrar som ska komma överens om det belopp som ska betalas. Försäkringskassan kan hjälpa till med vilka belopp som är rimliga utifrån barnets behov.  Om du vill ha hjälp med att upprätta avtal om underhållsbidrag, eller ytterligare frågor kring vårdnad, boende och umgänge är du välkommen att ta kontakt med våra jurister på Familjens jurist.

    Hoppas du känner att du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig igen om det är något ytterligare du undrar över.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden