Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan en förälder som inte är vårdnadshavare förhindra adoption?

    Vår son har en skilsmässa bakom sig (2012), 2 barn ( 14 år o en myndig). Han har bara umgängesrätt med 14-åringen pga tidigare alkoholproblem och att mamman flyttat runt. Mamman bor på annan ort i ett nytt samboförhållande, vilket försvårar umgängesrätten med att träffas. Pratar ofta med varandra i telefon o sociala medier.
    Kan sonen neka till ev adoption av dottern, till förmån för mammans sambo?
    MVH orolig mamma och farmor

    Rådgivarens svar

    2020-11-28

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Regler om adoption finns i föräldrabalken.

     

    Vem får adoptera?

    Bara personer som är över 18 år får lov att adoptera (4 kap. 5 § föräldrabalken). Som huvudregel får bara makar och sambor adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket föräldrabalken), med undantag för då en make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket föräldrabalken).

     

    Förutsättningar för adoption

    Vid en adoption är det absolut viktigaste att barnets bästa tillses, och ett barn får bara adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter anses lämpligt (4 kap. 1 § och 2 § föräldrabalken). Det krävs dessutom att vårdnadshavaren samtycker till adoptionen (4 kap. 8 § föräldrabalken). Det omfattar inte en förälder som inte är vårdnadshavare, och samtycke från den föräldern behövs alltså inte.

    Även en förälder som inte är vårdnadshavare har däremot rätt att yttra sig om adoptionen (4 kap. 18 § första stycket föräldrabalken). En ordentlig utredning ska alltid ske när en adoption är aktuell (4 kap. 13 § föräldrabalken) och i den utredningen ska både barnets och föräldrarnas inställning klarläggas (4 kap. 15 § föräldrabalken). Även åsikten från en förälder som inte är vårdnadshavare ska vägas in i helhetsbedömningen som ska göras, vilken sedan blir avgörande för om adoptionen är lämplig eller inte.

    Situationer där en förälder yttrande inte krävs räknas upp i 4 kap. 18 § andra stycket föräldrabalken, och rör mer extrema fall som då det är uppenbart obehövligt eller om föräldern inte kan yttra sig på grund av psykisk sjukdom eller liknande.

     

    Sammanfattning och din situation

    Av din fråga framgår inte om din son har vårdnaden över sina barn eller inte. Har han vårdnad behövs hans samtycke till adoptionen, vare sig barnen bor hos mamman eller inte.  Eftersom du säger att han bara har umgängesrätt utgår jag dock ifrån att han inte har vårdnad. Om så är läget innebär det alltså att mamman och hennes sambo inte behöver din sons samtycke för att sambon ska få adoptera dottern. Däremot har din son en rätt att uttrycka sin ovilja att adoptionen ska ske, och hans åsikt kan då komma att vägas in när beslutet ska tas om en adoption är lämplig eller inte.

    Vill du eller din son höra er mer om era möjligheter att inverka på adoptionen kan du boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

     

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden