Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan den ena vårdnadshavaren ensamt besluta i frågor om barnets boende och skolgång?

    Hej, jag och min exman skilde oss i januari och jag tvingades flytta till en annan kommun. Vi bestämde att barnen skulle vara fortsatt folkbokförda hos pappan och gå kvar i skola där. Jag har varannan vecka utan problem kört barnen till och från skolan och de har kunnat behålla sina fritidsintressen och umgänge med kompisar. Nu vill min exman vill flytta till sina nya flickvän 6 mil bort, vilket innebär en 12 mils bilresa för våra tre gemensamma barn varannan vecka. Detta nya hem ligger så långt ut på landet att barnen omöjligt kan ta sig till och från skolan själva. Jag kan inte se hur barnen kan må bra av att bo så, det kommer inte finnas möjlighet för dem att umgås med kompisar och/eller ha fritidsintressen varannan vecka. Jag tycker inte att det är rimligt att barnen ska bo där och ryckas upp från sina egna liv (de är 16, 14 och 8 år gamla). Pappan säger att barnen får skrivas hos mig och gå i skola här. Kan han utan vidare flytta och ta barnen med sig varannan vecka samt kräva att barnen ska gå i skola vid mig?

    Rådgivarens svar

    2020-03-10

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

    Barnets bästa

    För alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Vad som är barnets bästa avgörs utifrån det enskilda fallet. I bedömningen ska dock särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Även kontinuitet och stabilitet i barnets tillvaro ska beaktas. Vid beslut som rör barnet ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

    Utövande av vårdnadsansvaret 

    Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vid gemensam vårdnad tillkommer denna rätt båda vårdnadshavarna. För beslut av ingripande betydelse för barnets, såsom beslut om boende och skolgång, krävs båda vårdnadshavarnas samtycke. 

    Vad gäller i ditt fall?

    Jag har i svaret utgått från att ni har gemensam vårdnad om barnen och att ni kommit överens om växelvis boende. Under dessa förutsättningar har pappan inte rätt att ensidigt besluta om att flytta och fortsatt ha barnen växelvis boende hos honom. Beslut om barnens boende är något som ni gemensamt ska besluta om. Samma princip gäller för frågan om barnens skolgång. Här kan ingen av er ensidigt bestämma vad som ska gälla. Skulle ni ha svårt med att komma överens i frågor om barnens boende kan ni vända er till kommunen för att delta i samarbetsavtal. Vid samarbetsavtal hjälper socialnämnden föräldrar att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Boendefrågan kan även avgöras av domstol. Domstolen avgörande utgår från vad som är barnens bästa. I bedömningen kan tänkas att åsikten hos era två äldre barn kan komma att väga in då dessa uppnått en högre ålder. 

    Via Familjens Jurist kan du få hjälp med alla dina frågor om vårdnad, boende och umgänge. Familjens Jurist kan exempelvis bistå med rådgivning inför och efter samarbetsavtal samt företräda er som ombud i domstol. För att använda tjänsten bokar ni tid med en jurist. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden