Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan den ena föräldern flytta utan samtycke från den andra vid gemensam vårdnad?

    Hej!
    Jag behöver lite rådgivning angående en flytt mina barns pappa ska göra.
    Barnens pappa bor hos sina föräldrar när han har barnen.
    Nu har han introducerat barnen för en ny kvinna och ett nytt hem 4 mil bort från deras nuvarande hem. Där han säger att barnen ska bo till sommaren.
    Bli då svårt att få ihop skola, social samvaro med sina kompisar, träning osv.
    Jag är rädd att han kommer förstöra sin relation till sina barn.
    För barnen behöver ju sin pappa, en närvarande pappa. Han behöver ett hem där barnen kan bibehålla sitt sociala liv. Kan jag på något sätt ha någon inverkan på att han vid ett växelvis boende inte kan flytta på detta sätt?!
     

    Rådgivarens svar

    2020-12-09

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.  

    Frågan handlar om vårdnad och det är föräldrabalken (FB) som är tillämplig.

    Gemensam vårdnad och beslut

    När barnet står under båda föräldrarnas vårdnad ska föräldrarna tillsammans bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap 11 § och 13 § 1 st). Det är endast om ena föräldern är förhindrar att fatta beslut, t.ex. pga frånvaro eller sjukdom, som den andra föräldern ensam får fatta beslut, om beslutet inte kan skjutas upp. I sådana situationer får föräldern dock inte ensamt fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Enligt lagkommentaren är ett sådant ingripande beslut t.ex. frågan om barnets skolgång och bosättning. Bosättning är alltså en fråga som kräver båda föräldrars samtycke, 6 kap 13 § 2 st

    Boende

    Enligt 6 kap 14 a § kan domstolen bestämma vart barnet ska bo om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och föräldrarna inte kan komma överens om vart barnet ska bo. Domstolen ser då till barnets bästa, och beaktar b.la vart barnet har sina fritidsaktiviteter och kompisar. Domstolen beslutar dock bara hos vilken förälder barnet ska bo, inte vart barnet ska bo rent geografiskt.

    Föräldrarna kan även upprätta ett skriftligt avtal om vart barnet ska bo. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden för att bli giltigt. 

    Din situation

    Frågan om barnets boende anses vara en sådan angelägenhet som kräver båda föräldrars samtycke. Barnens pappa kan alltså inte flytta utan att du samtycker till detta.

    Om ni inte kan komma överens om flytten rekommenderar jag att ni tar hjälp av en jurist för att komma fram till en lösning. Att ta frågan till domstol är både kostsamt och tidskrävande, det bästa är därför om man kan komma överens på annat sätt. Om en domstolsprövning ändå görs kommer domstolen utgå ifrån vad som är barnets bästa. Domstolen kan även ta hänsyn till barnets egen vilja, detta görs i större utsträckning desto äldre barnet är. 

    Om ni inte kan komma överens rekommenderar jag att du kontaktar Familjens Jurist som är experter på vårdnadsfrågor

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden