Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan de biologiska föräldrarna adoptera tillbaka barnet efter en adoption?

    Hej, jag är 16 år och är adopterad.
    Jag har äntligen hittat mina riktiga föräldrar, och har aldrig känt mig ensamme innan. Eftersom dom bor i ett annat land och jag i Sverige. När mamma och pappa fick höra att jag fick ett nytt namn av 2 främlingar blev dom jätte ledsna. Att aldrig någonsin kunna relatera på många saker då man inte haft sina föräldrar, eller att inte kunna rita ett riktigt familjeträd har vart en svår del av mitt liv.

    Kan mina två RIKTIGA föräldrar adoptera tillbaka mig utan att dom som jag är omhändetagen om här behöver godta något. Om inte så känns det lite som att våldta barn. Jag vill iallafall tillbaka till mina riktiga föräldrar och det vill dom också, hjälp mig, vad kan jag göra?

    Rådgivarens svar

    2020-11-10

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

    Allmänt om adoption
    När ett barn adopteras innebär det att barnet blir barn i rättslig mening till de som adopterar. När adoptionen har gått igenom är alltså de som har adopterat barnet föräldrar i rättslig mening och alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna upphör. Efter adoptionen har därmed de biologiska föräldrarna inget förhållande eller liknande till barnet. Adoptivbarnet likställs istället med biologiska barn för de som har adopterat.

    Om de biologiska föräldrarna vill adoptera tillbaka barnet, är detta alltså rent rättsligt samma situation som om någon helt utomstående vill adoptera barnet. Förutsättningarna för att ett barn ska få adopteras regleras i 4 kap. föräldrabalken. Av 4 kap. 7 § föräldrabalken framgår att den som är över 12 år bara får adopteras om han eller hon samtycker till adoptionen. Av 4 kap. 8 § föräldrabalken framgår också att barnet inte får adopteras utan samtycke från vårdnadshavarna. Eftersom adoptivföräldrarna som adopterade barnet är vårdnadshavare och rättsliga föräldrar, krävs alltså samtycke från dessa föräldrar för att de biologiska föräldrarna ska kunna adoptera barnet. I vissa situationer kan dock undantag göras från detta krav, om det finns synnerliga skäl. Det ska dock vara fråga om en väldigt speciell situation för att föräldrarnas samtycke inte ska krävas.

    Din situation
    I och med att dina adoptivföräldrar adopterade dig är de rättsligt sätt dina föräldrar, och dina rättsliga band till dina biologiska föräldrar har helt upphört. Det finns då ingen möjlighet för dina biologiska föräldrar att adoptera tillbaka dig utan dina adoptivföräldrars samtycke. Ett undantag från detta är om det finns synnerliga skäl, men det är bara mycket speciella situationer som omfattas av detta. Om dina biologiska föräldrar vill adoptera dig, måste de väcka en talan om detta i domstol. Domstolen kommer då att ta ställning till huruvida du kan bli adopterad eller inte.

    Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden