Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan alkoholmissbruk och tidigare brottslighet leda till ensam vårdnad?

    Hej! Min fru och jag har bråkat väldigt mycket sista tiden, ett av de stora problem som jag inte insett förrän nyligen är att jag är alkoholist. Vi bråka och jag sa att nu flyttar du ut, okej sa hon med då tar jag med mig barnen. Hon drog till Socialen och sa att jag har hotat och kränkt henne enligt kvinnofridslagen. Vilket är helt felaktigt, vi har bråkat mycket och kallat varandra namn men det gäller båda. Hon fick då en lägenhet av Socialen och de håller på med en utredning, då jag inte har gjort något annat än att vara arg och full är jag rätt säker på att socialen går på min linje. Barnen har också vittnat om att de har sett oss bråka men att det är båda som bråkar, de har också sagt att jag blir arg vilket är sant, min alkoholism har gjort att jag har väldigt kort stubin. Någon fysiskt våld har aldrig förekommit mot varken varandra eller barnen. Efter att hon flytta ut har jag inte druckit en droppe och går på antabus. Jag kommer aldrig dricka igen. Socialen har framfört barnens önskan till henne att träffa mig men hon vägrar. Hon har brutit all kontakt med mig och hela min familj samt våra vänner, hon har blockat mig på alla instanser som finns samt blockat barnen på alla instanser. Jag har beställt tid för samarbetssamtal men hon vägrar att komma dit. Hon söker nu ensam vårdnad av barnen pga att jag är en hotbild mot dem, vilket då är felaktigt. Kan man göra så här? Vad jag läser på sidor så tar rätten väldigt hårt på att hon inte låter mig träffa mina barn och hon använder dem som spelbrickor för att såra mig. Jag har också tagit på mig den största delen av av våra bruk pga jag har druckit till Socialen. Det är också så att jag blev dömd för ett år sedan för hot mot tjänsteman, då två poliser plocka upp mig efter jag somnat när jag var full. Jag blev dömd till dagsböter, kan detta gå imot mig? Jag har aldrig hotat min fru eller mina barn och varken min fru eller socialen vill berätta för mig vad jag påstås ha gjort. Jag vill ha gemensam vårdnad över våra barn då jag vet att barn behöver båda sina föräldrar och jag vet att vi båda vill våra barn deras bästa även om hon inte agerar så just nu. Jag kan också tänka mig att ha ensam vårdnad över barn till att börja med tills hon har lugnat ner sig och sätter barnen i centrum istället för sig själv. Hur går jag vidare i detta, hon har skickat in till tingsrätten om skilsmässa där hon begär ensam vårdnad på grund av hotbild för mig.

    Rådgivarens svar

    2020-06-26

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Barnets bästa

    Som utgångspunkt gäller att föräldrarna ska fortsätta med gemensam vårdnad efter en skilsmässa. En förälder kan dock väcka talan om ändring av vårdnaden, vilket verkar vara fallet i din situation. Domstolen tar då hänsyn till olika faktorer i sin bedömning. En sådan faktor är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Domstolen tar också hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB. Det innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Även om andra hänsyn naturligtvis kan finnas med i övervägandena, är det barnets bästa som till slut ska vara bestämmande. Ensam vårdnad kan bli aktuellt om våld riktas mot barnet, den andre föräldern eller vid allvarligt missbruk t.ex. missbruk av alkohol.

    Föräldrarnas samarbetsförmåga

    Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Det innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Omständigheten att föräldrarna har mycket svårt att samarbeta kan tala emot gemensam vårdnad.

    Tidigare brottslighet

    Som ovan nämnts gör domstolen en bedömning av samtliga faktorer i det enskilda fallet. Jag kan därför inte med säkerhet svara på i vilken utsträckning tidigare brottslighet kommer att påverka i vårdnadsfrågan. Ett ledande exempel kan vara ett fall från Svea Hovrätt, där en pappa som tidigare dömts för misshandel av sina barn fick ensam vårdnad. Hovrätten ansåg att pappan är den som bäst kan tillgodose barnens behov av kontakt med båda föräldrar. Det berodde på att mamman hade hindrat umgänge mellan barnen och pappan under fyra år.

    Sammanfattning och råd

    Allvarligt missbruk kan vara grund för ensam vårdnad, men som sagts ovan kommer domstolen göra en helhetsbedömning av samtliga faktorer i det enskilda fallet. Att du tidigare dömts för hot mot tjänsteman kan tas med i bedömningen, men om det kommer att påverka utgången kan jag tyvärr inte svara på. En viktig förutsättning för gemensam vårdnad är att föräldrarna kan samarbeta. Eftersom ni har bråkat mycket kan det finnas en risk för att samarbetet mellan er inte fungerar i fortsättningen, vilket kan tala för ensam vårdnad. Jag rekommenderar att du vänder dig till Familjerätten i din kommun för att få vidare stöd och råd i din situation. Om det blir en vårdnadstvist i tingsrätten är det bra att anlita en jurist. På Familjens Jurist finns stor kunskap om familjerätt och därför rekommenderar jag att du tar kontakt med någon av våra jurister.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden