Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur ska vi föräldrar göra om vi inte kan komma överens om var vårt barn ska bo?

    Mitt ex har utan min vetskap folkbokfört min dotter som är 1 år och 3 månader i Danmark. När vår lägenhet brann ner i Sverige och barnet var väldigt litet bad jag mitt ex att ha vår dotter i Danmark tills allt fixade sig med lägenheten. Vi skrev en privat överenskommelse om att jag vet att min dotter finns i Danmark pga omständigheterna. Under ca 1 år har jag haft fått låna mina föräldrars lägenhet och min dotter har mestadels varit i den men nu när min egen lägenhet är klar och jag ville få dottern och börja på dagis så märkte jag att min dotter inte ens är skriven i Sverige något mer. Mitt ex har sagt att hon vägrar flytta över henne från Sverige och att dom ska bo där med hennes familj. Jag har gått igenom ett helvete med min lägenhet och gråtit blod för att min dotter hela tiden fått åka fram och tillbaka till Danmark i ca 1 år. Mamman har hela tiden ställt krav och på nått sätt bara haft ursäkter för att hon inte fört över barnet tillbaka till Sverige. Jag vill bara kunna ge mitt barn ett tryggt och stabilt hem men motarbetas av mamman pga att hon varken har något jobb, boende eller utbildning. Har även erbjudit att jag kan bo i hotell och dom bo där men inte låta mitt barn åka fram och tillbaka hela tiden. Mitt ex bor med sina mamma och 2 äldre syskon i en 2:a. Jag är frustrerad över hur man kan göra såhär mot ett barn och att utsätta mig för detta för att såra mig. Vad kan jag göra?

    Rådgivarens svar

    2020-04-08

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Om föräldrarna inte är överens om barnets boende

    Vem kan man vända sig till?

    Frågor om föräldrar och barn regleras i föräldrabalken. Det bästa är givetvis om föräldrarna är överens om var barnet ska bo. Om föräldrarna trots allt inte är överens kan man alltid vända sig till socialtjänsten inom sin kommun för gratis familjerådgivning. Syftet med familjerådgivningen är då att komma fram till ett gemensamt beslut om barnets boende.

    Om inte heller familjerådgivning skulle lösa konflikten kan saken prövas av en domstol. Domstolen ska då fatta ett beslut om var barnet ska bo (föräldrabalken 6 kap. 14 a § FB).

    Hur fattas ett beslut om barnets boende?

    Alla beslut som rör barn ska ha samma målsättning: barnets bästa (föräldrabalken 6 kap 2 a §). Detta betyder att det beslut som är det bästa för barnet är det beslut som ska fattas.

    Vad som är barnets bästa måste avgöras från fall till fall. Det går därför inte att säga exakt vad barnets bästa innebär. Vid beaktandet av barnets bästa brukar dock barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro ges stor betydelse. Det kan därför anses strida mot barnets bästa att t ex flytta barnet från en invand miljö till en ny och främmande miljö.

    Egenmäktighet med barn

    Det du beskriver kan vara brottsligt. I brottsbalken stadgas nämligen att den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år med någon annan, utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren kan dömas för egenmäktighet med barn (brottsbalken 7 kap 4 §). För egenmäktighet med barn enligt den andra situationen krävs alltså följande:

    1. Någon skiljer barnet egenmäktigt från sin vårdnadshavare
    2. Detta sker utan beaktansvärda skäl
    3. Den som skiljer barnet från sin vårdnadshavare är barnets andra vårdnadshavare
    4. Barnet är under 15 år

    Med ”beaktansvärda skäl” avses att den vårdnadshavaren som skiljer barnet från den andre vårdnadshavaren försöker skydda barnet, t ex mot övergrepp. En äktenskaplig konflikt utgör däremot inte sådant skäl. Ett syfte med bestämmelsen är snarare att hindra att barn utsätts för ytterligare påfrestningar genom att skiljas från sin ena vårdnadshavare.

    Egenmäktighet med barn kan dessutom vara grovt (brottsbalken 7 kap 4 § tredje stycket). Vid bedömningen av om brottet är att anse som grovt beaktas t ex hur barnet har påverkats.

    Sammanfattning och rekommendation

    Jag rekommenderar dig att först och främst kontakta socialtjänsten i din hemkommun. De kan hjälpa dig att komma fram till en lösning. Du kan även kontakta polisen eftersom det ditt ex gör kan vara brottsligt. Jag rekommenderar dock bara att kontakta polisen som en absolut sista åtgärd. Förhoppningsvis går tvisten att lösa utan polisens inblandning och det är då en klart mer skonsam process både för dig och ditt barn.

    Jag önskar dig stort lycka till och hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. På Familjens Jurists hemsida kan du läsa mer om tvister mellan föräldrar samt även boka tid för juridisk rådgivning via telefon.  Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden