Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur ska vårt avtal om vårdnad tolkas?

    Hej!
    Jag och min exman skilde oss 2018. Med hjälp av en jurist skrev vi ett dokument om överenskommelse om barnen och bouppdelning.
    Där står såhär (exakt formulering): Gemensam vårdnad, folkbokförda hos C, varannan vecka. T jämna, C ojämna.
    Det som är problemet nu är att min exman tolkar detta som att eftersom det i år är 53 veckor, så ska vi byta veckor from nästa år, eftersom det då blir varannan vecka. Jag tolkar det som att vi ska ha kvar våra ojämna och jämna veckor.
    Om min ex- man har rätt, så kommer jag inte att kunna ha kvar mitt jobb eftersom jag arbetar på annan ort när jag inte har barnen (jämna veckor).
    Vem av oss har rätt?

    Rådgivarens svar

    2020-11-14

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ditt fall.

    Inledning

    En grundläggande princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda vilket har innebörden att avtal ska hållas. För att kunna hålla ett avtal är det dock nödvändigt att båda parterna är överens om hur avtalet ska tolkas. Det finns olika sätt att tolka avtal och det är inte säkert att det jag kommer att säga här stämmer överens med vad en domstol skulle komma fram till. Därtill kommer att man i regel behöver se hela avtalets innehåll för att kunna göra en fullödig tolkning av det.

    Olika sätt att tolka avtal

    Det finns en rad olika metoder som domstolar använder sig av vid tolkning av avtal. Syftet är att komma fram till vad den gemensamma partsviljan är, d v s vad parternas avsikt var med avtalet. I första hand görs oftast en språklig tolkning där ordval och formuleringar analyseras för att utröna den gemensamma partsviljan. En annan tolkningsmetod är oklarhetsregeln som går ut på att den som har sett till så att en viss formulering eller villkor har tagits med i avtalet också ska bära ansvar för den. Om parterna är oeniga om hur den delen i avtalet ska tolkas så ska den delen tolkas till den ansvariges nackdel. Enligt minimiregeln ska vid oenighet om en avtalsbestämmelses betydelse, den tolkas på det sätt som är minst betungande för den förpliktigade. Dessa är bara några av de många metoder som används vid tolkning av avtal.    

    Ert fall

    Även om jag som nämnt inte kan ge dig ett säkert svar på hur ert avtal ska tolkas, ligger det enligt mig närmast till hands att göra en tolkning såsom du gör den. Enligt avtalets ordalydelse ska barnen vara hos dig ojämna veckor och hos ditt ex jämna veckor. Det här förutsätter att det inte finns andra formuleringar i avtalet som gör att den bestämmelsen kan tolkas på annat vis. Vore det även särskilt betungande för dig är det också något som talar för att en domstol skulle gå på din tolkning.

    Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du känner att du behöver mer hjälp med er vårdnadsfråga kan du boka in en tid för ett möte med en jurist hos Familjens Jurist. Har du någon annan fråga kan du förstås också vända dig till oss på Fråga Juristen igen.   

    Christina Jönsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden