Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur ska umgänge med barn ordnas under semestern?

    Hej! Jag undrar bara över detta med semester, sommar. Måste få veta om mitt tänk är helt fel..? Jag har vårdnaden. Barnets far umgänge. Varannan helg. Barnet ska vara hos sin pappa i 2 veckor i sträck nu i sommar. Ska man "hoppa tillbaka" direkt till varannam helg eller "får/ska" jag också kunna ha två veckor i sträck med barnet? Iomed semester.

    Rådgivarens svar

    2020-08-14

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för vad som gäller avseende vårdnad och umgänge med barn och avslutar med en rekommendation utifrån din situation. Regler om vårdnad, boende och umgänge med barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB)

    Om umgänge med barn

    En viktig utgångspunkt i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge är att det alltid är barnets bästa som är avgörande och står i fokus (6 kap. 2 a § FB). Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till barnets behov av bland annat omvårdnad och trygghet blir tillgodosedda (6 kap. 2 § FB). Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, där barnets egna synpunkter och önskemål ska beaktas i takt med barnets stigande ålder (6 kap. 11 § FB). Om föräldrarna inte bor tillsammans har de ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som inte bor tillsammans med barnet (6 kap. 15 § FB). 

    Avtal avseende umgänge

    Föräldrar som inte lever tillsammans kan få hjälp av socialnämnden att komma överens i frågor som rör gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. Detta kan exempelvis ske genom samarbetssamtal som kan leda till att parterna tecknar ett avtal för att reglera dessa frågor. Ett sådant   avtal förutsätter att föräldrarna är överens och avtalet är juridiskt bindande om det är skriftligt och socialnämnden i kommunen godkänner det (6 kap. 6 §, 14 a §, 15 a § FB). Kan föräldrarna inte komma överens kan en domstol besluta. 

    Din situation

    Det finns ingenting lagreglerat om hur exakt umgänget med barn ska organiseras. Detta är istället upp till er föräldrar att komma överens om och har ni redan ett avtal som reglerar umgänget så gäller det. Det finns alltså ingenting som säger att du ska ha två veckor med barnet på grund av att den andra föräldern haft det, men det finns heller ingenting som säger att du inte får ha två veckor i sträck. Så länge ni är överens kan ni alltså lägga upp umgänget under sommaren som ni vill.

    Avslutande rekommendation

    Det är bra om du och den andra föräldern är överens om hur umgänget med barnet ska organiseras och läggas upp. Kan ni inte komma överens så kan ni vända er till familjerätten i er kommun, de kan bland annat hjälpa er med samarbetssamtal och att skriva ett avtal gällande umgänget. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar, eller behöver juridisk rådgivning, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist

     

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden