Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur ska kostnader för barnet fördelas?

    Hej
    Har en fråga angående underhållsbidrag. Har en dotter på 15 år som bor hos mig på heltid. Hon träffar endast sin pappa sporadiskt någon lördag ibland. Jag och hennes pappa har kommit fram till hur stora kostnaderna är för henne per månad, i kaoset kring vår separation så ifrågasatte jag inte när han påtalade att vi skulle dela på dotterns kostnader hälften/hälften, Efter att allt nu lugnat sig och jag läst på lite så tycks jag ha upptäckt att den förälder som har störst överskott ska betala mer av barnets kostnader än den föräldern med minst överskott, vilket då är jag, med betydligt mindre lön och fler utgifter, stämmer detta?

    Rådgivarens svar

    2020-11-15

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Barns rätt till försörjning från föräldrarna fastställs genom att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, vilket regleras i 7 kap. föräldrabalken. Föräldrarna ska som huvudregel tillsammans bidra för att försörja sitt barn, och denna försörjningsplikt kan tillgodoses på olika sätt.

     

    Föräldrars ansvar för barnets underhåll

    Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken).

     

    Underhållsbidrag

    Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll – det finns ingen direkt regel exakt hur denna ska fördelas mellan föräldrarna. Det föreligger ett växelvist boende om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Vanligtvis behöver en förälder då inte betala underhåll till den andra föräldern. Det finns dock undantag för det, om den ena föräldern har mycket högre inkomster än den andra kan det förekomma att underhållsbidrag ändå ska betalas. En av de grunder som underhållsbidraget räknas på är barnets behov.

    Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken).

     

    Din situation

    Från din fråga verkar det som att ert barn bor huvudsakligen hos dig. Det innebär att huvudregeln är att barnets pappa ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag. Hur stort detta ska bara kan bero lite på. Dock är en av de faktorer som ska vara avgörande för storleken vara föräldrarnas ekonomiska förmåga. Att pappan har mycket större högre inkomster kan då tala för att underhållet från hans sida ska vara större, men det finns också andra faktorer som spelar in i bedömningen så jag kan inte med säkerhet uttala att så är fallet.

    Behöver du ytterligare rådgivning kring eventuellt underhållsbidrag, vårdnad eller umgänge, kan du boka en tid med någon av Familjens Jurists duktiga jurister. Du kan också ta kontakt med Försäkringskassan.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

     

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden